Tänk om det fanns ett piller som hade samma effekt på diabetes som träning?
Nya mediciner är ett av målen med Juleen Zieraths forskning om muskler och typ 2-diabetes.
Som ung drömde Juleen Zierath om en karriär som elitidrottare och att tävla i OS. Hur motion och hälsa hänger ihop har alltid fascinerat henne. I dag är hon professor i klinisk integrativ fysiologi vid Karolinska Institutet och en av världens ledande diabetesforskare. Hon fokuserar på hur muskler svarar på träning, och varför musklerna blir sämre på att ta upp glukos ur blodet hos personer med typ 2-diabetes.
– Vi har visat att fysisk aktivitet är ett väldigt effektivt sätt att göra musklerna mer känsliga för insulin. Jag är intresserad av hur det fungerar, hur processerna går till på molekylnivå, och hur motion kan hålla musklerna friska och livskraftiga när vi åldras. Enkelt handlar min forskning om att se på träning som medicin, säger hon.
Juleen Zierath anser att dagens behandling av typ 2-diabetes är bra. Men inte tillräckligt bra.
– Vi behöver fler behandlingsmetoder som är de bästa möjliga.
Hennes forskarteam försöker just nu förstå hur rörelse förbättrar musklernas blodsockerkontroll. Bland annat har de upptäckt att en modifierad peptid (Ucn2) gör musklerna hos feta möss mer känsliga för insulin efter motion. Något som potentiellt skulle kunna utvecklas till ett nytt läkemedel, som fungerar på samma sätt som träning gör ihop med insulin.

DE TITTAR OCKSÅ på om vissa träningsformer är bättre än andra för diabetes, och om tiden på dagen när du väljer att motionera spelar roll. Tidiga studier antyder att pass på eftermiddagen troligen gör bättre nytta för blodsockerkontrollen
än morgonpass.
– All träning är bättre än ingen träning. Det är vårt viktigaste budskap. Forskningen handlar om att ta fram så bra träningsråd som möjligt för personer med diabetes typ 2, förklarar Juleen Zierath.
– Vi är inte byggda för att sitta stilla hela dagarna. Håller du kroppen i rörelse går det att förebygga och skjuta upp utbrottet av diabetes typ 2 och backa behovet av mediciner. Det tror jag inte att folk tar nog till sig.
Hon tror inte diabetes typ 2 helt kan botas. Anledningen är att sjukdomen är så komplex.
– Genernas roll är stark, och det finns många olika vägar till typ 2-diabetes. Jag tycker att vi ska fokusera på förebyggande och bättre behandlingar.

Diabetesfonden stöttar Juleen Zieraths forskning om muskler och typ 2-diabetes med 481 000 kronor.