Det är sedan tidigare känt, genom mindre forskningsstudier, att personer med stillasittande kontorsarbete genom upprepade korta avbrott med fysisk aktivitet kan få förbättrat blodsocker, högre livskvalitet och minskad risk för hjärt- kärlsjukdom.

Patrik Wennberg vill spinna vidare på dessa resultat och testa metoderna för personer med typ 2-diabetes i verklig miljö ute på arbetsplatser, och göra långtidsuppföljningar. Han menar att samhället idag när det gäller arkitektur, inredning, transporter och sociala normer gör att vi blir hänvisade till inaktivitet i de flesta miljöer. Särskilt utsatta är personer med kontorsarbete som i genomsnitt spenderar tio timmar av sin vakna tid sittande.
− Allt för stillasittande jobb är inte alls lämpligt för dessa patienter, och vi försöker titta på om det går att anpassa vardag och arbetsliv så att det blir mer gynnsamt för de som har typ 2-diabetes, säger Wennberg.

Forskningsprojektet ska inledas med en pilotstudie där 20 personer med typ 2-diabetes ges stöd och hjälp att integrera bensträckare eller pausgympa i sin vardag. Ett särskilt aktivitetsarmband ska påminna om att det är dags att röra på sig. Och själva aktiviteterna behöver inte vara komplicerade.
− Det kan räcka med att avbryta stillasittandet i tre minuter och gå ut och ta en runda i korridoren några gånger per dag, säger Wennberg.
Aktiviteterna under arbetstid är inte tänkt att ersätta annan motion. Men för de som inte vill eller kan motionera innebär förändringen förmodligen en stor vinst.
− Det är tänkt som ett komplement och tillägg i behandlingen och utgör kanske ett mer realistiskt långsiktigt mål för fler patienter.

Patrik Wennberg, docent på Allmänmedicin vid Umeå universitet samt distriktsläkare i Skellefteå, stöttas med 315 000 kronor av Diabetesfonden för att studera ökad fysisk aktivitet vid stillasittande arbetsliv.