Bli medlem
Ge en gåva

Diabetesfonden stödjer studie som ska studera hjärt- och kärlsjukdomar och förtidig död hos unga med diabetes

Idag återfinns de flesta som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar i den äldre delen av befolkningen. Men kunskapen om vilka riskfaktorer som är viktiga för insjuknande bland yngre med diabetes är begränsad

Unga personer med typ 1-diabetes har överrisk för hjärt-och kärlsjukdomar. Men eftersom övervikt och fetma ökar, kommer vi troligtvis att se många fler unga med typ 2-diabetes i framtiden.

- Vi planerar en serie studier som kommer att ge viktig och vägledande information om en grupp där kunskap i mångt och mycket saknats - unga med diabetes, såväl typ 1 som typ 2, berättar Annika Rosengren vid Göteborgs Universitet. Studierna utgår från det Nationella Diabetesregistret som finns på Registercentrum i Göteborg.

Man har utifrån det Nationella Diabetesregistret identifierat närmare 33 000 personer med typ 1-diabetes och 77 000 personer med typ 2-diabetes, samtliga yngre än 55 år. De här personerna har följts upp under 8 år. Studien kommer nu att jämföra dessa personer med personer utan diabetes. Det kan förhoppningsvis identifiera vilka faktorer som är prognostiskt viktigast för insjuknande i unga år bland personer med diabetes, såväl dem med typ 1 som typ 2, och förhoppningen är även att kunna identifiera dem med låg risk.

Senast uppdaterad 5 juli 2016