Bli medlem
Ge en gåva

Charlotte Ling forskar på hur typ 2-diabetes kan gå att förutspå

Charlotte Ling vid Lunds universitet har beviljats forskningsstöd från Diabetesfonden för studien: "Betydelsen av epigenetik vid uppkomst, utveckling och behandling av typ 2 diabetes".

Antalet personer med typ 2-diabetes ökar snabbt på grund av att vi lever längre, rör på oss mindre och äter mer onyttig mat. Fysisk aktivitet och hälsosam diet minskar risken för typ 2-diabetes hos personer med hög sjukdomsrisk. Eftersom det går att förebygga typ 2-diabetes så är behovet av att identifiera personer med hög sjukdomsrisk stort. Vårt mål är därför att identifiera markörer som kan förutspå risken för att drabbas av typ 2-diabetes.

Idag är metformin den vanligaste medicinen för behandling av typ 2-diabetes. Men alla som behandlas med metformin svarar inte på medicinen och deras blodsocker förblir högt. Det ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. För att ge optimal behandling är det viktigt att identifiera markörer som förutspår om diabetiker kommer svara på behandling eller ej. Vi vet t.ex. att arv och miljö påverkar uppkomsten av typ 2- diabetes.

I detta samspel finner vi epigenetik, ett form av minne som finns i alla kroppens celler och som knyter samman cellens historia med dess framtida öde. Vår kunskap om epigenetikens inverkan på typ 2-diabetes är ännu begränsad, men den kan ha stor betydelse då den kopplar samman hur arvsmassan påverkas av miljöfaktorer. Målsättningen med det här projektet är att studera betydelsen av epigenetik vid uppkomst, utveckling och behandling av typ 2-diabetes.

Projektet kommer att:
1. Utveckla blodbaserade epigenetiska markörer som förutspår typ 2-diabetes.

2. Utveckla blodbaserade epigenetiska markörer som förutspår diabetikers respons på läkemedelsbehandling.

3. Validera våra resultat och verifiera att det går att använda epigenetiska markörer inom sjukvården.

Senast uppdaterad 5 juli 2016