Karin Åkesson är ansvarig för kvalitetsregistret för barn och ungdomar
med diabetes, Swediabkids. Registret bekräftar att den svenska diabetesvården är i världsklass. För att få veta mer ska hon studera vad som leder till färre komplikationer, men också vad som ger högre livskvalitet.
– Vi vill samla flera faktorer under samma forskningsparaply för att i framtiden kunna skräddarsy behandlingen efter varje patients individuella förutsättningar.

ETT AV FORSKNINGSSPÅREN handlar om att undersöka hur genetiska och immunologiska faktorer påverkar utvecklingen av bland annat mikrovaskulära komplikationer, något som enligt Karin Åkesson inte är tillräckligt studerat.
– Genom att samla forskare med olika kompetenser som har tillgång till data från kvalitetsregister, biobank och modern teknik kommer vi inom en snar framtid att få resultat av hög kvalitet som kan komma personer med diabetes till nytta.

ETT ANNAT SPÅR som forskarna ska studera är den nya teknikens betydelse för minskade komplikationer och ökad livskvalitet. I dag har 90 procent av alla barn under 18 år med diabetes kontinuerlig glukosmätning. Att hjälpa patienterna att använda tekniken på bästa sätt kan vara ett sätt att minska risken för komplikationer. Det kan handla om att se till att patienten  ligger inom målvärdet till så stor del som möjligt, vilket kanske visar sig mer effektivt än att fokusera på HbA1c-värdet.
– Man kan ställa sig frågan om HbA1c verkligen är det bästa måttet på god blodsockerbalans. Vi kanske ska hjälpa patienterna att använda CGM för att ligga så mycket som möjligt inom målområdet. Jag tror man mår bättre då, och minskar sannolikt risken för komplikationer.
Nya ambitiösa mål med sänkta målvärden för HbA1c ställer stora krav på barn och familjer. Därför planeras även en intervjustudie där man ska undersöka hur familjens livskvalitet påverkas, en aspekt som under senare år uppmärksammats allt mer.
Behandlingen av barn och ungdomar har under de senaste tio åren genomgått stora förändringar.
− Det är därför viktigt att titta på vilka faktorer, hjälpmedel och metoder som är effektivast så att vi i framtiden kan ge mer individualiserad vård och därmed göra störst nytta, säger Karin Åkesson.

Diabetesfonden stöttar Karin Åkessons forskning om barn och typ 1-diabetes med 315 000 kronor.