Bli medlem
Ge en gåva

Ulf Hedin vid Karolinska Institutet har beviljats stöd för att studera diabetisk vengraft sjukdom

Patienter med diabetes har en förhöjd risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, och de som genomgått kärlkirurgi har på grund av en störd läkningsprocess ökad risk för komplikationer.

Diabetesfonden har beviljat forskningsstöd för att studera diabetisk vengraft sjukdom. Studien syftar till att öka kunskapen om de bakomliggande mekanismerna som påverkar läkning av kärlväggar vid diabetes.

Idag finns en stor kunskapslucka på det här området och det drabbar patienter med diabetes. Efter ett ingrepp är läknings-processen störd, vilket leder till att en person med diabetes tvingas göra om ingreppet, till skillnad från en person som inte drabbats av diabetes.

Idag kan vi också se att trenden visar att kardiovaskulära sjukdomar minskar i världen, men samtidigt så ökar antalet människor som lider av diabetes kraftigt. I kliniska sammanhang måste man därför förbereda sig på att möta patienter som lider av båda komplikationerna.

Målsättningen med projektet är därför att utröna de mekanismer som kontrollerar läkningsprocessen i kärlväggen vilket kan leda till utveckling av behandlingsmetoder som förbättrar prevention samt medicinsk- och kirurgiskterapi av patienter med hjärt- kärlsjukdom och diabetes. 

Senast uppdaterad 5 juli 2016