Den stora gåtan när det gäller typ 1-diabetes, och nyckeln till att hitta ett botemedel, är att förstå varför den autoimmuna attacken på de insulinproducerande betacellerna startar. Teorierna är många och ansträngningarna som görs stora för att finna det svar som ännu saknas. På möss har man funnit olika sätt att bromsa, eller till och med bota typ 1-diabetes. Men när det gäller människor finns ännu inget som fungerar.

MALIN FLODSTRÖM TULLBERG är professor på Karolinska institutet:
– Jag ser diabetesgåtan som ett 1 000-bitars pussel där vi fortfarande håller på att sortera upp bitarna för att sätta dem samman.
En av de pusselbitarna är hennes egen forskning där man undersöker sambandet mellan förkylningsvirus, eller enterovirus, och attacken på de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln.
Enligt Malin Flodström Tullberg har forskningen kring virus tagit ett stort språng framåt de senaste fem till tio åren tack vare ökad tillgång till bukspottkörtlar både från avlidna personer samt prover från levande patienter. Forskare från bland annat USA och Norge har studerat betaceller från ett stort antal personer med typ 1-diabetes och jämfört med celler från personer utan diabetes. De har sett att det finns virus i betacellerna från personer med diabetes i mycket större utsträckning än i kontrollgruppen.

RESULTATEN AV DENNA och annan forskning som påvisat en koppling mellan virusinfektioner och förstadier till typ 1-diabetes har lett till att ett vaccin tagits fram. Malin och hennes forskarkollegor har visat att detta vaccin skyddar betacellerna mot virus och det har framgångsrikt prövats i djurförsök. Ett privat företag utvecklar nu ett vaccin som ska kunna användas i klinisk prövning på människor. Om allting faller väl ut så tror Malin Flodström Tullberg att vaccinet kan ges till barn med hög genetisk risk och skydda vissa individer från att utveckla diabetes.
– Vi har starka forskningsresultat. Vi vet att vaccinet skyddar mot enterovirus. Men vi vet ännu inte om det skyddar mot typ 1 diabetes, eller om det verkligen är viruset som orsakar sjukdomen, säger Malin Flodström Tullberg.

ATT TA FRAM ett färdigt vaccin är en lång och tidskrävande process där det i olika omgångar testas och utvärderas med avseende på effekt, risker och biverkningar. En process som kan ta tio år. Även om Malin Flodström Tullberg inte tror att bot mot diabetes är nära förestående så menar hon att en nyckel för att komma dit är att hitta orsaken till varför betacellerna attackeras och slås ut.
– Vi måste få veta vad som driver kroppen att utveckla de här aggressiva mekanismerna. Kan man hitta orsaken så kan man förhindra uppkomsten av sjukdomen.

Diabetesfonden stöttar Malin Flodström Tullbergs forskning med 240 000 kronor.