− Utgångspunkten för vår forskning är att det sker en väldigt snabb utveckling av tekniska hjälpmedel som förenklar livet för patienter med diabetes, säger Jan Bolinder. 
För att makthavare inom myndigheter och landsting ska satsa på de nya hjälpmedlen, CGM, FGM och avancerade pumpar så krävs att det finns evidensbaserad kunskap som underlag till besluten. Bland annat kan en så kallad konstgjord bukspottkörtel, eller closed loop-pump, finnas på marknaden inom de närmsta åren.
− Flera studier pågår, och utvecklingen sker blixtsnabbt, säger Bolinder.
Vägen fram till dagens situation där många patienter nu använder CGM eller FGM har varit lång. Jan Bolinders forskargrupp visade i en studie för flera decennier sedan att sockerhalten i underhud kunde användas för att spegla det som händer i blodet hos personer med diabetes.
− Det har varit underlag för dagens glukossensorer och i förlängningen skapandet av en konstgjord bukspottkörtel, säger Bolinder.
När tekniken väl skapats så krävs fortsatt forskning för att visa på dess goda effekter för patienterna. De senaste tio åren har Jan Bolinder varit delaktig i flera europeiska studier kring effekter av CGM och FGM vilket bidragit till att allt fler patienter får tillgång till den nya tekniken.
− Vi har nu nått ett paradigmskifte i att använda egenkontroll med glukossensor i underhuden, vilket gjort tillvaron för patienten enklare. Från att ha varit i en reaktiv situation kan patienten nu vara proaktiv och på ett bättre sätt styra och kontrollera sitt blodsocker samt minska risken för hypoglykemier. Med det kunskapsunderlag som nu finns är det svårare att säga nej till sådan behandling av enbart kostnadsskäl, säger Bolinder.
Men det behövs ännu mer kunskapsunderlag för att motivera ytterligare ökad användning av CGM och FGM-baserade hjälpmedel. Jan Bolinder och hans forskargrupp vill nu genomföra randomiserade kontrollerade studier för att undersöka effekten av CGM och FGM när det gäller att förebygga hypoglykemi och öka livskvaliteten för typ 1- och typ 2-patienter med multipel insulinbehandling.
− Effekten av FGM och CGM vid typ 2-diabetes är otillräckligt studerat. Tanken med vårt program är att också öka kunskapen när det gäller insulinbehandlad typ 2-diabetes, säger Jan Bolinder.

Diabetesfonden stöttar Jan Bolinders forskning kring CGM och FGM med 240 000 kronor.