Bli medlem
Ge en gåva

Synnöve botades genom transplantation

Ibland tycks forskningen gå långsamt framåt. Det krävs tid och resurser för att arbeta fram nya behandlingar och identifiera orsakerna till sjukdomen. Men för Synnöve Bergström har forskningsframstegen betytt allt. De befriade henne helt och hållet från sin diabetes.

Synnöve insjuknade i en svårbehandlad diabetes som tioåring och levde med ständigt svängande blodsockervärden och insulinkänningar. Efter många år var hennes njurfunktion så nedsatt att hon blev rekommenderad dialys och njurtransplantation. Hon drabbades av kramper om nätterna och hamnade ofta i koma.

Men när hon flyttade, blev hon överförd till Akademiska sjukhuset i Uppsala som erbjöd henne en kombinerad organtransplantation, där hon skulle få både ny njure och bukspottskörtel. Eftersom transplantationen är ett riskfyllt ingrepp som kräver en avliden donator, erbjuds detta enbart till ett fåtal personer med mycket allvarlig typ 1-diabetes där all annan behandling misslyckats.

Synnöve tvekade inte en sekund, utan tackade ja till transplantationen och höll tummarna för att det skulle fungera. Några månader följde av undersökningar för att se att hennes kropp skulle klara av operationen, vilket läkarna ansåg att den kunde. En morgon efter ungefär sex månaders otålig väntan, fick Synnöve telefonsamtalet om att det nu fanns en donator och att operationen skulle ske samma dag.

Idag har det gått över tre år sedan hennes operation, hon är 67 år och helt fri från sin diabetes.

Jag är så lycklig över dessa friska år jag fått och att få uppleva saker som inte var möjligt tidigare. Jag är tacksam för den fantastiska personalen på Akademiska och för den forskning som bedrivits och gjort min transplantation möjlig! säger Synnöve.

Att kunna göra denna transplantation är en stor framgång inom diabetesforskningen. Men mer resurser krävs för att hitta nya, enklare sätt att behandla och bota alla människor som lever med diabetes. Ditt stöd till forskningen kan betyda just det - ett botemedel för alla med diabetes.

Vill du bidra till forskningsframsteg? Ge en gåva till Bg 900-9010 eller på www.diabetesgåvan.se.

Senast uppdaterad 5 juli 2016