Bli medlem Ge gåva

Barn och kost

Den mat som är bra för andra barn är också bra för den som har typ 1-diabetes. Det är den mat som beskrivs i de svenska näringsrekommendationerna. Det är alltså inte någon special- eller dietkost som barn med diabetes typ 1 ska äta.

Barn behöver alla näringsämnen

För barn som växer och utvecklas är det extra viktigt med bra och varierad mat som innehåller kostens alla beståndsdelar, även kolhydrater. Grundprincipen är att familjer som har en sund kosthållning ska kunna fortsätta med sina normala matvanor även om någon i familjen fått typ 1-diabetes, vilket också diabetesvården utgår ifrån.

Den största utmaningen när det gäller barn med typ 1-diabetes och kost är att matcha mat och insulin tillsammans så att effekten av insulinet passar ihop med det barnet äter. Dessutom behöver du ha andra faktorer med i beräkningen, som till exempel hur mycket barnet har rört på sig eller om det har en pågående förkylning.

Kolhydraträkning

För att kunna ta rätt mängd insulin till sin portion är det bra att veta hur mycket kolhydrater måltiden innehåller. Kolhydraträkning är en metod som används vid insulinbehandlad diabetes för att beräkna just insulinbehov vid måltid. Hur mycket kolhydrater du behöver och vill äta varierar stort, men för barn och ungdomar behövs kolhydrater för normal utveckling och tillväxt.

Kolhydrater finns det särskilt gott om i pasta, ris, potatis, couscous, bröd, flingor, gryn, frukt och sockerinnehållande livsmedel. Uppgifter om kolhydratinnehåll finns på förpackningar, kolhydratlistor, kolhydratbilder eller appar till mobiltelefoner.

Med hjälp av individuella kolhydratkvoter kan insulinbehovet beräknas utifrån kolhydratinnehållet i olika måltider. Till en fet maträtt kan barnet behöva en högre måltidsdos, jämfört med den dos som räknas fram enligt kolhydratberäkningen.

Vid högt blodsocker används individuella korrektionskvoter för att beräkna insulindos för att sänka blodsockret lagom mycket. Behovet av insulin varierar också på dygnet så många behöver ha flera olika kolhydrat- och korrektionskvoter för att det ska bli bra resultat. Du kan ta hjälp av beräkningsprogram i insulinpump eller appar i telefoner.

  • Kolhydratkvot = Hur många gram kolhydrater 1 enhet insulin tar hand om
  • Korrektionskvot = Hur många mmol/L 1 enhet insulin sänker blodsockret

 

Texten är medicinskt granskad av: 
Gun Forsander, MD, PhD, barnläkare Drottning Silvias barnsjukhus

Texten är granskad ur föräldraperspektiv av:
Svenska Diabetesförbundets föräldraråd

Senast uppdaterad 17 april 2023