Bli medlem
Forskning

Yrkeslivet och diabetes

Vid diabetes är det endast ett fåtal yrken som helt eller delvis begränsar dig vid val av arbete. Det är framför allt risken för insulinkänning och det regelbundna beroendet av insulin, sprutor och mat som begränsar yrkesvalet.

Restriktioner för människor med diabetes finns inom försvaret, polisen, yrkesmässig fordonstrafik, luftfarten, sjöfarten och järnvägstrafiken. Undrar du över om det finns begränsningar för ett specifikt yrke som inte nämns här kan det vara bra att ta kontakt med aktuell utbildning/skola/arbetsplats för att höra sig för om det anses finnas något som begränsar dig i ditt val av yrke.

Yrkesmässig fordonstrafik

Transportstyrelsens bestämmelser för körkort begränsar personer med typ 1-diabetes från att ta körkort för buss och taxi. C-behörighet för tung lastbil medges inte för arbete i yrkesmässig trafik. Vid insulinbehandlad typ 2-diabetes kan behörighet medges under förutsättning att personen har förmåga att känna varningstecken på akut lågt blodsocker och genomför egenkontroller.

Flyg

Pilot, styrman, kabinpersonal och flygledare är yrken som inte är möjliga vid insulinbehandlad diabetes. Under vissa förutsättningar kan kabinpersonal jobba kvar även om de fått diabetes som behandlas med insulin. Kost och/eller tablettbehandlad diabetes som är välkontrollerad kan efter särskild bedömning godkännas i annan befattning än som trafikflygledare.

Sjömansyrken

Diabetes är i många fall ett hinder för tjänstgöring till sjöss. Läkare gör en bedömning om sjukdomen kan medföra risk för hälsa och säkerhet ombord. Bedömningen görs i relation till befattning, fartygsstorlek och trafik. Sjukdomstillstånd som hastigt kan försämras om personen inte får läkemedel kan vara hinder för tjänstgöring när fartyget har mer än 12 timmars gångtid till hamn. En redan yrkesverksam sjöman som fått diabetes kan få jobba kvar om sjukdomen är under god kontroll. Insulinkrävande diabetes och fall med allvarliga komplikationer medför att sjömannen i allmänhet inte bör tjänstgöra till sjöss i vad som kallas för "obegränsad fart".

Järnvägstrafik

Din diabetes utgör ett hinder för yrken som klassas som säkerhetstjänst. Det innebär att människor med diabetes inte får arbeta i yrken som till exempel lokförare, trafikledare eller växlingspersonal eftersom det är jobb som ställer särskilda krav på säkerhet.

Polis

För den som har insulinbehandlad diabetes finns ingen möjlighet att bli antagen till polisens grundutbildning. 

Vid typ 2-diabetes görs en individuell bedömning från fall till fall. Den som redan är yrkesverksam när sjukdomen debuterar får jobba kvar även om omplacering kan bli aktuell. Mer information finns hos polisen.

Arbete inom försvaret

För den som har diabetes finns ingen möjlighet att bli antagen till Försvarsmaktens Grundutbildning. Däremot finns det möjlighet att bli antagen till Grundläggande Soldatutbildning för Frivilligpersonal (GU-F). Vid ansökan till GU-F gör Försvarsmakten en bedömning av om individens medicinska tillstånd svarar mot de krav tjänstgöringen kräver. Ett annat alternativ är att söka Försvarsmaktens civila jobb som inte har fysiska krav. Kontakta Försvarsmakten och ställ frågan utifrån den tjänst du vill utbilda dig till.

Jobb & Karriär

Visst är det sant att du inte får bli polis eller brandman. Och ja, du kan tvingas sluta som busschaufför. Men förutsatt att diabetessjukdomen hålls under kontroll kan du ha nästan vilket yrke som helst. 

Läs mer om Jobb & Karriär
Senast uppdaterad 13 oktober 2016