Vid träning händer en rad viktiga saker i kroppen. Hjärtat arbetar fortare, pulsen går upp, andningen blir snabbare, andetagen djupare och musklerna ansträngs. Det här påverkar vårt mående på både kort och lång sikt.
- Träning är livsviktigt för hälsan. Ju mer aktivitet, desto mindre risk för en tidig död. Motion kan halvera risken att drabbas av en rad sjukdomar, säger Ing-Mari Dohrn som är medicine doktor i fysioterapi vid Karolinska Institutet i Stockholm och som forskar om fysisk aktivitet och hälsa.

Motion påverkar hela kroppen ända ut till minsta beståndsdel i cellerna. På sikt ger träning ett starkare hjärta som arbetar mer effektivt och på så vis pumpar ut mer blod och därmed syre till kroppen.
– Det sker också stora metabola förbättringar eftersom cellerna blir mer välutrustade vid träning, berättar Ing-Mari Dohrn.
I praktiken innebär det att känsligheten för insulin ökar och att cellerna får ett förbättrat upptag av glukos, vilket leder till lägre blodsockernivåer. Även fettförbränningen i cellerna blir bättre och påverkar på så sätt våra blodfetter.
Det här är givetvis viktigt för personer med typ 2-diabetes, som genom träning kan förbättra sitt hälsotillstånd enormt. I vissa fall kan de till och med få så bra resultat att de kan sluta medicinera, berättar Ing-Mari Dohrn, som menar att motion kan ge lika bra långtidseffekter på blodsockernivån som läkemedel.

Men det är inte bara kroppen som mår bra av rörelse. Även den mentala hälsan förbättras som en följd av att hormonsystemet påverkas. Till exempel aktiveras de tillväxthormoner som stimulerar nybildning av hjärnceller, något som kan motverka depressioner och olika demenssjukdomar och ha betydelse för inlärning och koncentrations- och minnesförmåga.
Stresståligheten ökar också i och med att kroppen blir bättre på att reglera våra stresshormoner och många känner sig nöjdare i och med ökad produktion av ”må bra-hormonet” endorfin. Lägg till detta ett bättre immunförsvar med färre infektioner.

Men hur mycket träning behövs för att få dessa hälsoeffekter?
– De allra största effekterna får de som går från att vara helt inaktiva till att träna lite grann. De som följer de generella rekommendationerna på 150 minuters motion per vecka får stora hälsovinster på lång sikt, förklarar Ing-Mari Dohrn.
handlar det om att röra sig på ”måttlig ansträngningsnivå” där puls och andning påverkas lite grann, som till exempel vid en rask promenad. För människor med diabetes är den bästa typen av motion en kombination av styrke- och konditionsträning, där styrkedelen är viktig för att komma åt de metabola förbättringarna.
Men allra bäst är den träning som blir av. Hitta din väg. Gör det du tycker är roligt och fungerar i din vardag, råder Ing-Mari Dohrn.

Ur Allt om Diabetes nr 3 2016

Vinster med att träna

  • Hjärtat blir starkare och syresätter kroppen mer effektivt.
  • Muskulatur och leder stärks - minskad risk för skador.
  • Kroppen bränner fett mer effektivt - ökad viktnedgång.
  • Stabiliserat blodsocker/ökad insulinkänslighet - upptaget av glukos förbättras.
  • Kroppen blir bättre på att reglera stresshormoner - ökad stresstålighet.
  • Fler hjärnceller i hippocampus (del av hjärnan) - minskad risk för depression.
  • Kroppen frigör endorfiner (må bra-hormon) - du känner dig mer nöjd och belåten.
  • Immunförsvaret stärks