Bli medlem
Forskning

Graviditet och amning

En graviditet kan kompliceras av typ 1-diabetes, typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes. Förutsättningarna för en kvinna med diabetes att klara en graviditet och få ett friskt barn är numera goda.

De medicinska och tekniska framstegen betyder mycket, men kvinnans aktiva medverkan spelar en oerhört viktig roll. Det är viktigt att kvinnan - och även mannen - får ingående information om de speciella problem som är förknippade med graviditet och diabetes.

Viktigt med bra blodsockerkontroll

För den som har diabetes och är gravid eller planerar att bli gravid är det för fostrets utvecklings skull extra viktigt med en bra blodsockerkontroll. Graviditetens inverkan på diabetessjukdomen är komplex, och diabetes påverkar graviditeten på olika sätt.

Typ 1-diabetes

Under hela graviditeten är det viktigt att kvinnan har en bra blodsockerkontroll och noga följer den intensifierade insulinbehandlingen.

Typ 2-diabetes

För kvinnor som har typ 2-diabetes är behandlingen före graviditet i allmänhet kost och tabletter. Under graviditeten ersätter man oftast behandlingen med insulin.

Graviditetsdiabetes

En grupp kvinnor utvecklar under graviditeten en nedsatt glukostolerans med förhöjda blodsockervärden, så kallad graviditetsdiabetes. Det är även viktigt att de som får graviditetsdiabetes får den speciella vård och stöd kvinnor som de med typ 1- eller typ 2-diabetes får, i samband med graviditeten.

Om det visar sig att du har graviditetsdiabetes ges kostbehandling och vanligen även insulin. Kvinnor som har haft normalt blodsocker före och efter graviditeten men som har haft graviddiabetes löper en ökad risk att få diabetes senare i livet. Många får typ 2-diabetes men det förekommer även att kvinnor får typ 1-diabetes därför är det att rekommendera att du regelbundet kollar ditt blodsocker. 

Senast uppdaterad 9 augusti 2016