Bli medlem
Forskning

Resa med diabetes

Att resa med diabetes är inget problem men det kräver lite extra planering, särskilt vid längre resor.

Det är viktigt att du i god tid innan din resa tar reda på några viktiga saker som underlättar din utlandsvistelse. Det gäller exempelvis försäkringsskydd, recepthantering och tullbestämmelser.

Svenska Diabetesförbundet har tagit fram ett medicinskt intyg som din läkare kan fylla i och som du kan använda vid kontakter med sjukvården utomlands.

Bestämmelser om sjukvård och läkemedel vid utlandsvistelse

Inom EU/EES

Genom förordningen (EEG) 1408/71 regleras rätten till vård i andra EU/EES-stater. Reglerna gäller för personer som är försäkrade i EU som anställda och egenföretagare. Det gäller även för pensionärer, statslösa och flyktingar bosatta inom EU samt familjemedlemmar. Rätten handlar i första hand om "akut eller nödvändig vård" vilket innebär sådan vård som inte kan vänta tills personen är åter i hemlandet. En EU-patient betalar för nödvändig vård samma vårdavgift som personer bosatta i landet.

Det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) intygar att du har rätt till vård inom EU:s medlemsländer. 

Utanför EU

För länder utanför EU gäller andra regler. Behöver du vård så får du vanligtvis stå för hela kostnaden själv. Ofta täcker hemförsäkringen sjukvård men du kan behöva betala en del i självrisk. Detta gäller inte i de länder som Sverige har sjukvårdsavtal med.

Läkemedel vid resor

Många länder har särskilda regler för införsel av läkemedel och hjälpmedel. Den bästa förberedelsen är att du tar kontakt med landets ambassad för att rådfråga vad som gäller i ditt fall.

Läkemedel för personligt bruk får föras in i ett land i en mängd som vid varje resa motsvara högst ett års förbrukning. Du som resande ska kunna styrka att läkemedlet är för personligt bruk. Det gör du lättast genom dels ett läkarintyg och originalförpackningar från Apoteket eller recept med ditt namn på.

Om du vistas en längre tid i ett annat land kan du behöva ta ut en större mängd medicin. För att få ut läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånen får ett uttag på recept avse högst 90 dagars förbrukning. Om du av särskilda skäl, exempelvis utlandsvistelse, kan du få hämta ut mer läkemedel inom förmånen. Du ska då kunna styrka utlandsvistelsen för apotekspersonalen. Du kan visa resehandlingar som styrker din resa.

I vissa länder är det möjligt att hämta ut läkemedel på recept men då krävs det att läkemedlet är godkänt i landet du vistas i. Det krävs även att det är ett originalrecept och inte en elektronisk utskrift. Det är även bra att ha ett intyg på engelska från behandlade läkare att du har behov av läkemedel för din sjukdom. Det kan vara olika lätt att få tillgång till insulin och hjälpmedel beroende på var du reser. Det kan även skilja i självkostnadspris. Ta reda på vad som gäller för det land dit du ska resa, antingen via ambassaden eller via den du bokat resan hos.

Om du använder narkotikaklassade läkemedel är det tillåtet att ta med sig läkemedel för högst 30 dagars förbrukning. Om du reser inom Schengen måste du ha ett s.k. Schengenintyg med dig tillsammans med ditt läkemedel som du hittar på Läkemedelverkets hemsida.

Försäkringar vid resa

Det är viktigt att du kontrollerar ditt försäkringsskydde innan resan. Hemförsäkringen gäller under 45 dagar för olycksfall, vård av akut sjukdom och akut försämring av annan sjukdom. Ska du vara borta längre än 45 dagar kan du antingen förlänga hemförsäkringens reseskydd eller teckna en separat försäkring. Om ditt insulin blir stulet ersätter försäkringsbolaget kostnaderna om du förvarat det med aktsamhet. Men om insulinet blir förstört av kyla eller värme måste du ha en allriskförsäkring som komplement för att få ersättning.

Identitetshandlingar som visar att du har diabetes

Om du skulle hamna i en situation då du behöver hjälp, om du exempelvis får en kraftig känning eller rent av förlorar medvetandet, är det bra om du har en identitetshandling på dig som berättar att du har diabetes och vad som behöver göras.

Flygresor

När du reser med flyg ska du tänka på att ta med dina läkemedel i handbagaget in i kabinen. Checkar du in ditt bagage så finns det alltid en risk att det kan förstöras, förloras under resan eller att föreningar uppstår. Dessa tråkigheter kan drabba alla resenärer men drabbar dig med diabetes hårdare. Insulinet klarar inte heller kylan i lastutrymmet på flygplanet.

Säkerhetskontrollen vid avresan

När du passerar säkerhetskontrollen ska mediciner i flytande form, som exempelvis insulin, visas upp. Du får ta med dig så mycket receptbelagd medicin som du behöver för din resa. Du får även ta med kylbehållare för insulin. Tänk på att säkerhetskontrollanterna kan göra stickprov på medicin eller mat som du har med dig. Du kan därför bli ombedd att t ex smaka på vätskan eller stryka lite vätska på handen. Du ska vara beredd på att intyga att medicinerna och hjälpmedlen du för med dig är dina. Det gör du genom att ha ditt läkarintyg och dina recept eller originalförpackningar på dina läkemedel till hands vid kontrollen. Tänk på att olika flygbolag är olika restriktiva vid incheckning och när du går genom tullen. Du gör bäst i att kolla med det flygbolag du reser med innan du ger dig av. 

Måltider vid flygresor

Många flygbolag har idag dragit in på måltider. Kontrollera vad som gäller för din flygning. Du ska även tänka på att ha med dig mat och dryck för att kunna hantera eventuella förseningar och väntetider som uppstår under resan.

Säkerhetskontrollen vid ankomsten i annat land

Väl framme i pass- och säkerhetskontrollen kan det i vissa länder, särskilt de med sträng narkotikalagstiftning, vara att föredra att "gå på rött". Med andra ord visa upp sitt diabetesintyg, läkemedel och hjälpmedel och minimera risken att bli misstänkt för knarksmugglare med kanyler i bagaget. Var noga med att inte lämna ifrån dig din diabetesutrusning till tullpersonalen utan din insyn.

Senast uppdaterad 28 november 2019