Bli medlem
Forskning

Arbeta och studera utomlands

Vilken vård du kan få och om du omfattas av socialförsäkringen vid arbete och studier utomlands beror på resans syfte, längd och vistelseland. Ett gott råd är alltid att ta kontakt med ditt hemlandsting och Försäkringskassan.

Försäkringskassan meddelar dig vilka eventuella intyg och blanketter du behöver för din utlandsvistelse.

Sjukvård inom EU/EES och utanför EU

EU:s medlemsländer har avtal som gör att du har rätt till vård på samma villkor som vistelselandets invånare. Det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) intygar att du har rätt till vård inom EU:s medlemsländer som kan beställas hos Försäkringskassan.

Sverige har även sjukvårdsavtal med ett antal länder. I första hand handlar det om akut sjukvård. Om du vistas i ett land utan för EU/EES eller ett land som Sverige inte har avtal med är det du själv som får finansiera dina sjukvårdskostnader. En privat sjukvårdsförsäkring kan ta större delen av kostnaden och du själv behöver enbart står för en mindre självrisk.

Socialförsäkringen

När Försäkringskassan bedömer om en person ska omfattas av den svenska socialförsäkringen sker detta med utgångspunkt i Socialförsäkringslagen (Sofl), EU:s förordningar samt konventioner. I Socialförsäkringslagen skiljer man på förmåner beroende på orsaken till individens "rörlighet", den kan vara;

  • Bosättningsbaserad - innebär att personen lämnar Sverige för bosättning eller vistelse i annat land 
  • Arbetsbaserad - innebär att personen lämnar Sverige för arbete i annat land 

Enligt huvudregeln kan en person som vistas i ett annat land anses vara bosatt i Sverige i upp till ett år. Därefter är personen inte längre folkbokförd i Sverige. Undantag görs för vissa grupper exempelvis som utlandsstuderande. Om du ska gå en studiestödberättigad utbildning utanför EU och om du före studierna varit bosatt i Sverige har du rätt att fortsatt vara försäkrad i Sverige för bosättningsbaserade förmåner. Detta gäller så länge som studierna pågår. Detsamma gäller för utbildningsstöd till doktorander.

När en svensk person som är bosatt i Sverige lämnar landet kan han eller hon vara fortsatt försäkrad för bosättningsbaserade förmåner om vistelsen vara längst ett år. Vissa persongrupper kan vara bosatta längre tid utan att den bosättningsbaserade förmånen upphör. Detta gäller t ex statligt anställda som sänds ut av sin arbetsgivare och personer som ska studera utomlands samt deras familjemedlemmar.

Sjukförsäkringen

Förordningen (EG) 883/2004 reglerar rätten till vård i andra EU/EES-stater. Genom den allmänna sjukförsäkringen ersätter den svenska staten landstingens kostnader för viss hälso- och sjukvård, tandvård samt resor i samband med vård av personer som är försäkrade i ett EU/ESS land. Motsvarande gäller för akut vård av personer för de länder med vilka Sverige har slutit sjukvårdskonventioner eller sjukvårdsavtal. Om du arbetar eller studera i ett annat EU land och blir sjuk eller skadar dig har den rätt till samma sjukvård på samma villkor som övriga medborgare i det vistelselandet.

Inom EU/EES har studerande, utsända personer och deras medföljande familjemedlemmar, liksom övriga försäkrade enligt 883/2004 rätt till nödvändig vård. Som medborgare och försäkrad i ett EU land har du rätt till nödvändig vård på samma sätt som medborgarna i det EU land som personen befinner sig i. Med nödvändig vård avses förutom akut sjukvård också vård som orsakas av kronisk sjukdom. Det inkluderar exempelvis provtagning och medicinska kontroller. En person med diabetes kan således få rutinkontroller etc. i det land som personen befinner sig i. Vårdgivaren bör vara ansluten till det europeiska försäkringssystemet som godkänns genom EU-kortet. Innan undersökningar görs hos vårdgivaren kan det vara bra att kontrollera detta. Även privata vårdgivare konsulteras och hemlandstinget kan faktureras men med detta finns större osäkerhet.

All planerad vård skall godkännas av hemlandets socialförsäkringsinstitution, som utfärdar ett tillstånd för att styrka att finansieringen av den planerade vården.

För sjukvård utan för EU/EES och andra avtalsländer måste personen betala hela sjukvårdskostnaden själv. En privat sjukvårdsförsäkring kan stå för en del av kostnaden.

Läkemedel inom respektive utanför EU/EES

En person som uppvisar EU-kort har rätt till nödvändiga läkemedelsförmåner på samma ekonomiska villkor som personer bosatta i landet. När personen köper ett läkemedel från ett apotek uppvisas receptet och EU-kortet. Självkostnadsavgiften kan dock variera.

För andra nationer utan för EU eller som Sverige inte har avtal med måste personen betala hela kostnaden själv. En privat sjukförsäkring kan täcka en del av kostnaden.

Det kan vara bra att veta att en del länder fortfarande använder andra styrkor än 100-enheters insulin såsom U40 eller U80. Om du behöver använda en annan styrka så ska det tas med en spruta som är anpassad för just den styrkan. Rekommendationen är att fortsätta med dina vanliga doser, dock är det viktigt att du räknar om ordentligt. 

Senast uppdaterad 13 oktober 2016