Bli medlem
Ge en gåva

Gör det lättare att leva med diabetes

De flesta människor i Sverige känner till diabetes, eller känner någon som har diabetes, ändå är det få som förstå hur det är att leva med sjukdomarna. Därför lanserar vi en serie filmer på temat "Gör det lättare att leva med diabetes". Den första filmen handlar framförallt om typ 1-diabetes och innehåller berättelser om fördomar och okunskap, om ilska och frustration, men också om glädje och gemenskap.

Vardagshistorier berör, och Diabetesförbundet arbetar för att sprida fler av våra vardagsberättelser för att öka kunskapen och motverka fördomar och för att påverka beslutsfattare inom skola, vård och politik.

Filmerna är en del av en långsiktig satsning som handlar om att uppmärksamma hur det är att leva med diabetes och erbjuda fler att ta del av den gemenskap och stöd Diabetesförbundet erbjuder genom att bli medlem.

Prova själv!

Samtidigt med filmen släpper Diabetesförbundet en sms-tjänst för den som inte har diabetes men vill veta mer.

För att delta skicka ett SMS med texten DIABETES till nummer 715 15. Nästa dag kommer 15 meddelanden spridda över hela dygnet där du påminns om att mäta ditt blodsocker, ta insulin eller ta hänsyn till olika händelser i vardagen som påverkar blodsockernivån.

Tjänsten kostar ingenting. Det enda deltagaren betalar är eventuell kostnad för att skicka det första textmeddelandet. Syftet med kampanjen är att öka förståelsen för vad det innebär att leva med typ 1-diabetes.

Senast uppdaterad 2 augusti 2016