Bli medlem
Forskning

Malins diabetesberättelse

Skolan behöver bli bättre på att ge stöd till elever som har diabetes. För Malin har okunskapen varit uppenbar under hela hennes skolgång. Under högstadietiden blev det tydligt för Malin att hon inte var som "alla andra" när hon fick hämta specialmat på skollunchen. Några år senare fick hon tillbaka sitt självförtroende tack vare träningen.

Skolan behöver bättre kunskap om diabetes

Malin minns särskilt tydligt ett tillfälle när hon fick en insulinkänning på förskolan. När hon berättade för sin pedagog att hon inte mådde bra fick hon rådet att "ta ett glas vatten så mår du snart bra".

Malin har upplevt att okunskapen om diabetes är lika stor hos personal på förskolan som på högstadiet. 

Lyssna på Malins diabetesberättelse

Teaser Malins diabetesberättelse

Senast uppdaterad 16 februari 2017