Bli medlem
Forskning

Johans diabetesberättelse

Under högstadietiden blev Johan mobbad, delvis för sin diabetes. Mobbingen påverkade Johans självkänsla och inställning till sjukdomen. När Johan började gymnasiet började allt att vända när han hittade bra vänner och glädjen i träningen,

Viktigt med någon som förstår

Även om man har förstående familj och vänner så tycker Johan att det är viktigt att ha vänner som också ha diabetes. Johan har blivit mindre ensam i sin diabetes genom att ha vänner som också har diabetes som förstår hur det känns att ha ett blodsocker på 25. 

Senast uppdaterad 2 februari 2017