Bli medlem
Ge en gåva

Försäkringar och bidrag

För personer med diabetes kan det finnas problem med att nyteckna försäkringar eller att premien på den försäkring som man har kraftigt höjs. Diabetesförbundet tycker att du som har diabetes ska få samma rätt till ett försäkringsskydd som friska människor har.

Du som har diabetes kan få rätt till ekonomiskt stöd antingen genom handikappersättningen eller vårdbidrag om du har barn med diabetes.

Diabetesförbundets olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring

Medlemmar i Svenska Diabetesförbundet har möjlighet att teckna en olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring.

Ur vårt idéprogram

  • Personer med diabetes ska ha samma rätt till försäkringsskydd som friska personer har, eller har möjlighet till. 
  • Människor med diabetes ska ha rätt till en individuell bedömning samt en saklig motivering av beslut i försäkringsfrågor. 
Senast uppdaterad 12 oktober 2016