Bli medlem
Ge en gåva

Ekonomiskt stöd

Det svenska försäkringssystemet

Försäkringssystemet i Sverige brukar liknas vid en pyramid med de allmänna socialförsäkringarna underst, grupp- och avtalsförsäkringarna i mellanskikten och de individuella, privata försäkringarna i toppen av pyramiden.

Socialförsäkringar

Underst i pyramiden finns de av riksdagen beslutade socialförsäkringarna, som bland annat omfattar sjuk-, tandvårds- och föräldraförsäkring, handikappersättning och pension. Försäkringskassan kan lämna information om socialförsäkringarna och vilka regler som gäller. Som förälder kan du också få vårdbidrag för att vårda ditt barn med diabetes.

Försäkringskassan svarar på frågor och handlägger ansökningar inom socialförsäkringsområdet.

Ekonomiskt stöd och diabetes

Som förälder till ett barn med diabetes där omvårdnadsbehov och merkostnader är stora, eller om du själv har diabetes och behöver extra hjälp och stöd i vardagen, kan du få ekonomiskt stöd från samhällets sida i form av vårdbidrag eller handikappersättning.

Diabetesförbundet arbetar aktivt med att reglerna för ekonomsikt stöd ska vara lätta att förstå, och att bedömningarna ska vara rättvisa och förutsebara.

Senast uppdaterad 31 oktober 2017