Bli medlem
Forskning

Att ha högt eller lågt blodsocker

I det dagliga livet gäller det att balansera det som höjer och det som sänker blodsockret. Målet är att få en låg och jämn nivå.

Mat höjer blodsockret. Insulin, tabletter och fysisk ansträngning sänker det. Mat, läkemedel och motion är alltså de instrument som personer med diabetes har för att påverka sitt blodsocker.

Både för höga och för låga nivåer av socker i blodet är obehagliga. Blir blodsockret mycket för högt eller mycket för lågt är det till och med farligt.

Högt blodsocker

För höga blodsockervärden kan till exempel uppstå om man äter för mycket i förhållande till den mängd insulin eller tabletter man tar. För höga värden uppstår också om man är mer stillasittande än vanligt. Omvänt blir blodsockret för lågt om man äter för litet i förhållande till hur mycket insulin eller tabletter man tagit eller att man ansträngt sig ovanligt mycket.

Förutom att de höga halterna ökar risken för följdkomplikationer, ger de samma symptom som vid sjukdomsdebuten: törst, ökade urinmängder och trötthet.

Lågt blodsocker - insulinkänning

För låga blodsockervärden (insulinkänning) är betydligt vanligare. Risken är störst vid insulinbehandling, men känning kan också inträffa vid tablettbehandlad diabetes om man behandlas med tabletter som stimulerar den egna insulinfrisättningen.

Symptomen kan vara hunger, svettningar, huvudvärk, darrningar, hjärtklappning, koncentrationssvårigheter, oro, förvirring och aggressivitet. Botemedlet är att äta druvsockertabletter, dricka juice, söt saft eller liknande.

Insulinkoma

Sjunker blodsockret mycket lågt förlorar personen med diabetes medvetandet och hamnar i ett så kallat insulinkoma. Detta är ett farligt tillstånd eftersom hjärnan kan ta skada av alltför låga blodsockervärden.

En kraftigt omtöcknad eller medvetslös person med diabetes ska snabbt föras till sjukhus. Man ska aldrig försöka tvinga ned något i munnen på en medvetslös person. En del personer med diabetes bär ett ID-kort i plånboken eller en amulett med Svenska Diabetesförbundets symbol runt halsen.

De flesta människor med diabetes känner igen tecknen när blodsockret är på väg att sjunka för lågt och hinner själva utan dramatik äta något sött så att sockerhalten stiger. En del saknar dock varningssignaler, och då kan insulinkänningen omärkligt gå över i insulinkoma.

Insulinkänning, känning, vara låg eller känna sig låg är alla begrepp som står för lågt blodsocker.  I medicinska texter  så benämns lågt blodsocker med hypoglykemi. Läs mer om insulinkänning och vad du ska göra om du misstänker att någon har lågt blodsocker. 

Läs mer om Insulinkänning
Senast uppdaterad 9 augusti 2016