Bli medlem
Forskning

HbA1c

HbA1c – eller "långtidssocker" – speglar hur blodsockret varit i genomsnitt under cirka två till tre månader före provtagningen.

HbA1c mäter hur mycket socker (glukos) som fastnat på hemoglobinet i de röda blodkropparna. Vid högt blodsocker fastnar mer socker än vid lågt.

Blodsockermätning (P-glukos) däremot visar hur blodsockret är just vid provtagningstillfället. Man kan se hur blodsockret ligger vid speciella tider under dygnet och hur olika aktiviteter och olika maträtter påverkar blodsockret.

Målvärden

Fram till 50 års ålder är HbA1c-värdet hos en person utan diabetes normalt inom området 27 – 42 mmol/mol. För personer över 50 år är 31 – 46 mmol/mol normalt.

För den som har diabetes är den allmänna målsättningen att HbA1c ska vara lägre än 52 mmol/mol vid typ 1-diabetes och 42 mmol/mol vid typ 2-diabetes. 

Vad som är en bra individuell målsättning vid diabetes beror på många olika faktorer. Vid besök hos läkare eller diabetessjuksköterska diskuteras det individuella behandlingsmålet som fastställs i samråd mellan den som har diabetes och behandlingsansvarig läkare.

Värden anges i ny skala sedan 2010

Sedan 1 september 2010 anges resultaten av HbA1c-proven på ett annat sätt än tidigare i Sverige. Tidigare angavs svaren i procent, nu ges svaren i mmol/mol. Förändringen ingår i ett internationellt samarbete vilket innebär att HbA1c-resultaten blir direkt jämförbara i hela världen.

Senast uppdaterad 29 oktober 2020