Bli medlem
Forskning

Blodsocker (kontroll)

För att kunna hantera och styra din behandling är blodsockerkontroll ett av dina viktigaste hjälpmedel.

Den som har diabetes bör sträva efter att uppnå bästa möjliga blodsockerkontroll, med så få insulinkänningar (känning av lågt blodsocker) som möjligt. En god blodsockerkontroll är den viktigaste enskilda faktorn för att undvika akuta problem och kroniska komplikationer vid diabetes. Att uppnå en blodsockerkontroll jämförbar med den hos friska är dock omöjligt för de flesta som har diabetes.

Grunden för egenvård vid diabetes är att kunna mäta sitt eget blodsocker, att kunna tolka resultaten och att vidta rätt åtgärder med blodsockertesterna som grund. Självkontroll av blodsocker gör det möjligt att rätt avpassa förhållandet mellan insulin och/eller tabletter, mat och motion, samt att lösa akuta problem, till exempel vid sjukdom och insulinkänning.

Sjukdom

Blodsockerkontroll är särskilt viktigt vid akut sjukdom, motion och resor. I det dagliga livet hjälper regelbunden testning till att justera kost-, tablett- och insulinbehandlingen. HbA1c (Hemoglobin A1c) är måttet för den genomsnittliga blodsockernivån över tid. Risken för komplikationer har ett direkt samband med detta mått, där riktlinjerna för diabetesvård har ett värde under 52 mmol/mol vid typ 1-diabetes och 42 mmol/mol vid typ 2-diabetes som ett övergripande mål för god kontroll. Vid behandling med kost och tabletter är blodsockret oftast stabilare än vid insulinbehandling. Antalet mätningar kan vara färre än med insulinbehandling.

Mätning av ketoner

Testning av ketoner i blod eller urin är ett komplement till mätning av blodsocker i situationer av försämrad metabol kontroll vid akut sjukdom vid typ 1-diabetes. Ketoner är syror som bildas i kroppen när kroppsfett bryts ned. Ketoner i blod/urin, som förekommer tillsammans med höga blodsockernivåer och att man mår dåligt, är en signal på att man behöver mer insulin. Akut sjukhusvård kan behövas.

HbA1c – eller "långtidssocker" – speglar hur blodsockret varit i genomsnitt under cirka två till tre månader före provtagningen.

Läs mer om HbA1c
Senast uppdaterad 2 november 2020