Bli medlem
Forskning

Insulinbehandling

Insulinbehandling vid typ 2- diabetes

Den vanligaste anledningen till att personer med typ 2- diabetes behöver insulinbehandling är att tabletterna inte ger tillräcklig effekt. I Sverige idag får hälften av alla med typ 2-diabetes behandling med insulin, enbart eller i kombination med tabletter. Cirka hälften av de som har typ 2-diabetes har börjat med insulin inom tio år efter det att diagnosen ställts.

Det finns flera olika sätt att behandla med insulin.

Kombinationsbehandling med både tabletter och insulin. Innebär att man tar basinsulin (långverkande eller medellångverkande insulin) en gång per dag, oftast till natten, för att få en bra effekt på fasteblodsockret och blodsockret under förmiddagen nästa dag. Man behåller sin tablettbehandling.

Endos behandling, man tar insulin en gång per dag, det kan vara antingen ett basinsulin (långverkande eller medellångverkande insulin) eller ett mixinsulin (blandat insulin av direktverkande insulin och medellångverkande insulin).

Tvådos behandling, man tar insulin två gånger per dag det är oftast ett mixinsulin (blandat insulin av direktverkande insulin och medellångverkande insulin), som tas till frukost och middag

Flerdos behandling, man tar måltidsinsulin, (direktverkandeverkande insulin) till måltiderna och basinsulin (långverkande eller medellångverkande insulin) en till två gånger per dygn. Det kan innebära att många tar insulin 4-5 gånger per dag.

Senast uppdaterad 12 oktober 2016