Bli medlem
Forskning

Behandling typ 1-diabetes

Insulinbehandling vid typ 1- diabetes

Den som har typ 1-diabetes har ingen eller nästan ingen egen insulinproduktion och måste därför få insulininjektioner för att överleva.

Flerdos behandling

Personer med typ 1-diabetses behandlas idag med flerdosbehandling man tar måltidsinsulin, (direktverkandeverkande insulin) till måltiderna och ett Basinsulin (långverkande eller medellångverkande insulin) en till två gånger per dygn. Efter som många även tar en liten dos direktverkande insulin till mellanmål innebär det att för många kan bli 6-8 injektioner per dag.

Insulinpump behandling

Insulinbehandling med pump gör att man på ett enklare sätt än med flerdosbehandling kan efterlikna kroppens egen frisättning av insulin. En insulinpump är ett hjälpmedel för att dosera insulin och är i storlek som en liten blodsockermätare. Den bärs i byxlinningen eller i ficka. Via en tunn plastslang (kateter) som är fäst i en tunn kanyl, som byts ungefär var tredje dag, kan små mängder insulin kontinuerligt tillföras i underhudens fettvävnad. Det insulin som används i insulinpumpen är enbart direktverkande insulin. Den kontinuerliga tillförseln av insulin ersätter basinsulinet i den vanliga flerdosbehandlingen vid typ 1-diabetes. En stor fördel med pumpbehandling är att det ger möjlighet att mer exakt styra tillförseln av insulin. Till måltiderna ges alltid en anpassad måltidsdos så kallad bolus dos. Pumpen känner inte av blodsockret utan användaren måste själv kontrollera sitt blodsocker.

Senast uppdaterad 13 oktober 2016