Bli medlem
Forskning

Insulinsorter

Insulin är ett hormon som bildas i bukspottkörteln. Ett livsviktigt hormon för att reglera energiomsättning för födoämnena kolhydrater, fett och protein.

De vanligaste insulinsorterna

De insuliner som används i Sverige idag är antingen humaninsulin eller analoginsulin. Humaninsulin är identiskt med mänskligt insulin och framställs med genteknik där jästbakterier eller kolibakterier programmeras att bilda insulin. Det har använts sedan1980-talet. Numera använder man oftare analoginsulin. En insulinanalog är ett insulin där man kemiskt har ändrat insulinet för att få en annorlunda effekt. De direktverkande insulinanalogerna har snabbare tillslag än och kortvarigare effekt än humant insulin. De långverkande insulinanalogerna har en längre och jämnare effekt jämfört med humant insulin. 

Måltidsinsulin

Används för att sänka blodsockret i samband med måltid. Det finns två typer direktverkande och snabbverkande.

Direktverkande insulin (insulinanalog). Börjar verka direkt efter injektionen, har kraftigast effekt mellan 1-3 timmar och varar i ca 3-5 timmar. Ska tas i samband med måltid. Exempel på direktverkande insulin är: Humalog® (insulin lispro), Novo Rapid® (insulin aspart) och Apidra® (insulin glulisin).

Snabbverkande insulin (humaninsulin). Börjar verka ca 30 minuter efter injektionen, har kraftigast effekt 1-4 timmar, och varar ca 7-8 timmar. Ska tas en halv timme före måltid. Används idag i allt mindre utsträckning. Exempel på snabbverkande insulin är: Actrapid® (humaninsulin), Humulin Regular®(humaninsulin), och Insuman Rapid®(humaninsulin).

Basinsulin

Sänker blodsockret under större delen av dygnet. Det finns två typer medellångverkande insulin och långverkande insulin

Medellångverkande insulin (Protamin-humaninsulin). Börjar verka efter 1-2,5 timmar, har kraftigast effekt i 4-12 timmar och varar i 14-24 timmar. Exempel på basinsulin är: Humulin NPH®, Insulatard® och Insuman®. Protamin är ett protein som tillsätts vid tillverkning och gör att insulinet verkar längre.

Långverkande insulin (insulinanalog) börjar verka efter ca 1,5 timmar, har kraftigast effekt 3-16 timmar med verkan upp till 24 timmar. Exempel på långverkande insulin är: Levemir® (insulin detemir).

Långverkande insulin (insulinanalog) börjar verka efter 2-3 timmar och har därefter en jämn verkan upp till 24 timmar. Exempel på långverkande insulin är: Lantus® (insulin glargin).

Mixinsulin

Är ett blandat insulin av både måltidsinsulin och bas insulin. Blandningen består av direktverkande och medellångverkande insulin. Exempel på Mixinsulin är: Humalog® Mix25 och Humalog®Mix50 och NovoMix®.

Senast uppdaterad 12 oktober 2016