Bli medlem
Ge en gåva

Graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes är en form av diabetes som uppkommer under graviditet.

Riskfaktorer för att utveckla graviditetsdiabetes är:

  • övervikt
  • moders ålder
  • ärftlighet för diabetes
  • tidigare graviditet med graviditetsdiabetes,
  • om man tidigare har fött ett stort barn.

Om man har haft graviditetsdiabetes är man i riskzonen att utveckla diabetes senare i livet. Risken att utveckla diabetes senare i livet kan påtagligt reduceras med bra matvanor, att undvika övervikt och vara fysiskt aktiv.

Varför får man graviditetsdiabetes?

Hormonet insulin som produceras i bukspottkörteln sänker blodsockerhalten i blodet. Om man inte kan producera tillräckligt med insulin utvecklar man diabetes. Under graviditeten, och speciellt under andra och tredje hälften uppstår en minskad känslighet för insulin, som framför allt är orsakade av hormoner som bildas i moderkakan. Det innebär att bukspottkörteln måste öka sin insulinproduktion för att kompensera för det ökade behovet av insulin. Klarar bukspottkörteln inte av att öka insulinproduktionen stiger blodsockret och man utvecklar i detta fall graviditetsdiabetes.

Varför är förhöjda blodsocker är inte bra för fostret?

Om mamman har förhöjda blodsockernivåer i blodet leder det till ökade blodsockernivåer hos fostret eftersom glukos transporteras över till fostret via moderkakan. Fostret svar då med att öka sin egen insulinproduktion för att kunna ta hand om den ökade mängden glukos (socker i blodet). Detta leder till att barnet kraftigt ökar i vikt och blir stort vilket kan leda till att barnet kan skadas vid förlossningen.

Hur vet man att man har graviditetsdiabetes?

Graviditetsdiabetes är en sjukdom som oftast inte ger några symtom. Kvinnan får sällan symtom som är vanliga vid diabetes som att man är törstig och kissar ofta. Den upptäcks därför nästan alltid med screening vilket innebär att tar ett prov för att mäta blodsockret. Screening görs på följande sätt. När kvinnan skrivs in på mödravårdscentralen mäts blodsockret. Är det normalt mäts blodsockret slumpvis fyra gånger under graviditeten. Om blodsockret ligger över 9 mmol/l görs alltid en oral glukosbelastning.

Hur ställer man diagnosen graviditetsdiabetes?

Diagnosen ställs alltid efter man har gjort en glukosbelastning. En glukosbelastning går till så att man tar ett fasteblodsocker och därefter man får dricka 75 g glukos. Efter två timmar mäter man blodsockret igen och om blodsockret ligger över 10mmol/l ställs diagnosen graviditetsdiabetes.

Hur behandlas graviditetsdiabetes?

Graviditetsdiabetes behandlas i ett första skede enbart med kostbehandling. Kvinnan bör få träffa en dietist för kostråd. Dessutom är det viktigt att man får råd om att vara fysiskt aktiv. Hon får också lära sig att själv testa sitt blodsocker för att ha kontroll över att blodsockret inte stiger. Om inte kostbehandlingen räcker till för att sänka blodsockret behövs behandling med insulin. Kvinnor som haft insulinbehandling under graviditeten kan sluta med behandlingen efter förlossningen.

Vad gör man när graviditeten är över?

Som tidigare nämnts är det viktigt att veta att det finns en ökad risk att utveckla typ 2- diabetes senare i livet. Enligt rekommendation i Nationella riktlinjerna för Diabetesvården bör vården ge kvinnor efter genomgången graviditetsdiabetes allmän rådgivning om livsstilsbehandling och systematiskt följa upp, blodglukos och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom (övervikt, högt blodtryck och höga blodfetter). Själv kan du minska risken för att utveckla diabetes genom att undvika övervikt, äta sunt och motionera.

Senast uppdaterad 1 augusti 2016