Bli medlem
Forskning

Diabetes och tänder

Diabetes påverkar munhälsan på flera sätt men långtifrån alla med diabetes får besvär.

Tandlossning, parodontit, karies och muntorrhet

Tandlossning börjar med inflammation i tandköttet som orsakas av att bakterier samlats vid tandköttsranden. Ett första tecken är att tandköttet blir rodnat, svullet och lätt blödande. Ligger bakterier kvar kan tandköttsinflammationen bli mer intensiv, sprider sig och bildar djupa tandköttsfickor. Tandens fäste i käkbenet påverkas och med tiden lossnar tanden. För vuxna personer med diabetes som haft sin sjukdom längre är parodontit vanligare än hos andra. Det gäller framför allt om man har höga blodsockervärden. Parodontiten kan då utvecklas snabbare.

Varför en person med diabetes är extra utsatt för parodontit vet man inte helt säkert. Den troliga orsaken är att det är kopplat till reaktioner i immunologiska systemet med en ökad infektionsbenägenhet i munnen. En annan bidragande orsak är skador i de små blodkärlen med ett minskat blodflöde till tandköttet och ett försämrat näringsutbyte i vävnaderna runt tänderna.

När det gäller karies finns det inget stöd för att personer med diabetes skulle ha en ökad risk. Saliven i munhålan har stor betydelse för tänderna och slemhinnan. Vid diabetes minskar ibland salivutsöndringen en del mediciner kan också ha samma effekt man blir torr i munnen. Vid muntorrhet ökar risken för karies. En annan orsak till att man blir torr i munnen är om blodsockret ligger för högt.

Behandling

Att regelbundet borsta tänderna och ha bra blodsockerkontroll är grunden för en god tandhälsa. Vara medveten om att vid en infektion i munhålan ökar insulinbehovet. Rökning är en riskfaktor för tandlossningssjukdomar så därför bör man sluta röka. Det är också viktigt att regelbundet besöka tandläkare och tandhygienist. Hur ofta man behöver göra besök är individuellt.

Vid problem med muntorrhet kan man använda receptfria medel för salivstimulering.

Tandvårdsreformen och särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag

Personer med svårinställd diabetes har rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag. Med svårinställd diabetes menas att man under en period om sex månader ska ha tre på varandra tagna Hba1c som ligger över 73 mmol/mol samtidigt som personen själv har försöka följa behandling och egenvårdsråd.

Det särskilda tandvårdsbidraget ingår i tandvårdsstödet. Det syftar till att ge personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad och uppmuntra till förebyggande behandlingar.

Information om tandvårdsreformen och särskilt tandvårdsbidrag finns att läsa på Försäkringskassans hemsida där du även finner information om hur du ansöker om särskilt tandvårdsbidrag.

Diabetesförbundets Tandvårdsförsäkring skyddar ditt leende och ger ett ekonomiskt skydd för oväntade och höga tandvårdskostnader. Med Tandvårdsförsäkringen får du snabbt och enkelt ersättning för dina tandläkarkostnader upp till ett årligt maxbelopp.

Läs mer om Tandvårdsförsäkring
Munhälsa

Personer med diabetes löper tre gånger högre risk att drabbas av tandlossning. Är du inte uppmärksam själv kan det snabbt rasa i väg utför – med såväl pengar som tänder.

Läs mer om Munhälsa
Senast uppdaterad 12 oktober 2017