Bli medlem
Forskning

Ögon

Diabetes påverkar ögonen och ögonkomplikationer kan uppstå vid både typ 1- och typ 2-diabetes.

ÖgonbottenFörändringar i blodkärlen

Förändringarna sker i ögats näthinna och benämns som retinopati. Retinopati innebär att de små blodkärlen i näthinnan förändras och förtjockas. Det blir svårare för syret att nå fram och för att motverka syrebrist blidas nya blodkärl. Kärlväggen blir också otät vilket innebär att äggviteämnen från blodet kan läcka ut och de visar sig som små gula fläckar. Förändringar i ögonen varierar från individ till individ.

En tredjedel av alla med diabetes har någon form av näthinneförändringar. Av dem riskerar 10–35 procent att få synskador på grund av detta.

Behandling av retinopati

Behandlingen av retinopati är bästa möjliga blodsocker- och blodtryckskontroll samt vid behov görs laserbehandling. Behandlingen med laser innebär att man "tätar" blodkärlen för att hejda tillväxten av blodkärl.

Makulaödem kan uppstå hos äldre med typ 2-diabetes

Hos äldre personer med typ 2- diabetes är det vanligare med så kallat makulaödem, vilket innebär läckage av vätska från blodkärlen ut i gula fläcken (makula) som är platsen för det skarpa seendet. Behandlingen vid makulaödem är sedan 2011 de så kallade VGEF- hämmare som är ett läkemedel som ges som en injektion rakt in i glaskroppen. Behandlingen måste upprepas med några månaders mellanrum för att effekten ska bi behållas. Många personer märker en klar syn förbättring.

Optiken

En annan övergående förändring är "dimsyn" så kallade optiska förändringar vilket innebär att man får svårigheter att se på långt håll eller på nära håll. Detta tillstånd uppträder vid förändringar i blodsockernivåerna. Detta tillstånd går tillbaka när blodsockret förbättras.

Grå starr

Vid diabetes ökar risken för grå starr. Behandlingen är operation på sedvanligt vis.

Regelbundna ögonkontroller

Regelbunden ögonkontroll med ögonbottenfotografering, är nödvändig eftersom ögonförändringar kommer smygande och inte ger symtom förrän i ett senare skede av sjukdomen. En behandling som sätts in i tid kan förhindra en synnedsättning.

Vid typ 1- diabetes bör ögonen i allmänhet undersökas vid diagnos och sedan vart annat år men vid kärlförändringar i näthinnan är det oftast aktuellt med tätare kontroller. Barn undersöks när de har haft diabetes i 2 år eller vid 10 års ålder om de fick diabetes före 8 års ålder.

Vid typ 2- diabetes bör ögonen undersökas vid diagnos och sedan vart tredje år om man har friska ögonbottnar. Om kärlskador upptäcks ska kontrollerna ske tätare. Intervallen bedöms utifrån hur allvarliga förändringarna är. Det kan också behövas tätare kontroller om det finns riskfaktorer som högt blodtryck eller dålig blodsockerkontroll.

Så håller du ögonen friska

Diabetesretinopati, glaskroppsblödning och makulaödem. Ögonsjukdomarna som kan följa diabetes låter skrämmande, men att oroa sig för att bli blind på grund av diabetes är onödigt. Även om många får kärlförändringar i näthinnan kan de allra flesta problem upptäckas i tid

Läs mer om Så håller du ögonen friska
Senast uppdaterad 12 oktober 2017