Bli medlem
Ge en gåva

Nervsystemet

Den kanske vanligaste komplikationen av långvarig diabetes, både typ 1-diabetes och typ 2-diabetes, kan uppstå i nervsystemet.

Nervskadorna är av olika typ och med olika svåra eller inga symtom alls. Framför allt blodsockerförhöjningen vid diabetes har betydelse för uppkomsten av nervskador, samt hur länge man har haft sin diabetes.

Efter 15-20 år med sjukdomen har ungefär hälften av alla med diabetes nervskador, de flesta bara måttliga besvär. Vid diabetes typ 2-diabetes kan dock nervskadan vara ett faktum redan när sjukdomen upptäcks.

Nervskador och symptom

Den vanligaste nervskadan är nedsatt känsel i underben och fötter, vilket kan leda till skavsår och andra småsår utan att man själv märker det. Ofta förekommer även muskelsvaghet, som leder till utplaning av fotvalven. Det är viktigt att fotbekymmer upptäcks tidigt så att fotsår kan förebyggas med fotvård och lämpliga skor. Stickningar och domningskänsla är andra symptom vid nervpåverkan. Orsaken till att nerverna till fötterna och benen är mest utsatta beror på att långa nerver är mer sårbara än korta.

En annan typ av nervskada vid diabetes drabbar de nerver som styr de inre organens arbete oberoende av vår vilja. Det kan exempelvis leda till att den sexuella funktionen påverkas, att man drabbas av yrsel när man reser sig upp, sväljningssvårigheter och nedsatt förmåga att svettas om fötterna. Fördröjd magsäckstömning (gastropares) och försämrad tömning av urinblåsan och tarmen är andra symptom till följd av nervskada.

Fördröjd magsäckstömning

Personer med diabetes som har fördröjd magsäckstömning får kraftigt förlängd passagetid för nästan all fast föda, en komplikation som uppmärksammats mycket de senaste åren. Symptom kan vara tidig mättnadskänsla, fyllnadskänsla och illamående. Fördröjd magsäckstömning kan också leda till obalans i blodsockret, eftersom huvuddelen av måltiden ligger kvar i magsäcken när insulineffekten är som kraftigast. Resultatet blir insulinkänning. Ett råd från läkare vid denna komplikation är att minska fiberhalten i kosten (den som normalt rekommenderas vara hög!), och att undvika stora måltider och fet mat. Det kan vara en bra idé att pröva sig fram i sin insulinbehandling med hjälp av blodsockermätning.

Förlamning

Människor som haft diabetes länge kan drabbas av att en enda nerv plötsligt förlamas. Det kan ge till ansiktsförlamning eller ögonmuskelförlamning. Besvären orsakas troligen av en liten blodpropp i nerven och brukar gå över spontant på några månader.

Behandling

I många fall går det att behandla nervskador, dämpa eller helt ta bort symptomen.

Senast uppdaterad 1 augusti 2016