Bli medlem
Forskning

Ketoacidos

Om blodsockret är högre än 15 mmol/L och man har utvecklat syror (ketoner) i blodet och i urinen är det tecken på akut insulinbrist och risken är mycket stor att man utvecklar ketoacidos med risk för ett diabeteskoma.

Ketoacidos är ett livshotande tillstånd som beror på en kraftig frisättning av ketonkroppar sk acetonkroppar som gör att blodet blir surt. Det inträffar vid brist på insulin hos personer med typ 1-diabetes. Ketonkroppar frisätts i blodet när kroppen övergår till att använda fett som bränsle i stället för kolhydrater.

Vilka är symtomen?

Typiska symtom på ketoacidos är törst, illamående, buksmärtor, kräkningar, omtöckning och personens utandningsluft luktar aceton och tillståndet leder så småningom till medvetslöshet.

Vad är orsaken till ketoacidos?

Orsaken till att man utvecklar ketoacidos är att man har brist på insulin. Det kan vara så att man glömt ta sitt insulin, insulinpumpen fungerar inte, om man har ett ökat insulinbehov eller om man har en infektion med feber eller magsjuka, diarré.

Hur ställer man diagnos?

Personens blodsocker är för högt och det finns ketoner i blodet eller i urinen.

Hur behandlar man ketoacidos?

Det är viktigt att en person som visar tecken på ketoacidos snabbt kommer till sjukhus för behandling med insulin och vätska.

Senast uppdaterad 12 oktober 2017