Bli medlem
Forskning

Hjärta och kärl

Risken för hjärt-kärlsjukdom är förhöjd vid diabetes, såväl vid typ 1 och typ 2-diabetes. Det är i första hand de stora blodkärlen som drabbas av högt blodsocker. Blodkärlen kan drabbas av åderförfettning och i senare stadium av åderförkalkning.

Hjärtinfarkt vanlig komplikation

Den vanligaste kärlkomplikationen är hjärtinfarkt, men även stroke (d.v.s. blodpropp i hjärnan eller hjärnblödning) och nedsatt cirkulation i benen (s.k. fönstertittarsjuka) är vanligare hos personer med diabetes än andra. 

Över 20 procent av dem som vårdas för hjärtinfarkt har en tidigare känd diabetes. Uppemot två tredjedelar av dem utan känd diabetes har antingen ett förstadium till sjukdomen eller utvecklad diabetes när de får hjärtinfarkt.

Personer med diabetes drabbas i större utsträckning än andra av hjärtinfarkt, med större risk för efterföljande rytmrubbningar och hjärtsvikt. Modern infarktbehandling är särskilt gynnsam vid diabetes, till exempel propplösande medicinering, blodförtunnande och hjärtskyddande medicin.

Riskfaktorer

Risken för att drabbas av en hjärtinfarkt ökar med stigande blodsocker. Andra faktorer som bidrar till åderförfettning är rökning, högt blodtryck och förhöjda blodfetter.

När det gäller typ 2-diabetes finns en koppling till hjärt-kärlsjukdom via det så kallade metabola syndromet, en störning i ämnesomsättningen som leder till minskad insulinkänslighet (insulinresistens) högt blodtryck, blodfettrubbningar och bukfetma. Allt detta leder sammantaget till åderförkalkning samt en nedsatt förmåga att lösa upp blodproppar.

Det har länge varit känt att blodet har en ökad tendens att bilda blodproppar vid diabetes, eftersom blodkärlens insidor släpper ut mer av en så kallad von Willebrandfaktor än hos personer utan diabetes. Denna faktor behövs för att blodet ska kunna levra sig vid en skada, men har man för mycket tenderar blodet att klumpa ihop sig. Även andra ämnen i blodet produceras i "felaktiga" proportioner, vilket också leder till att såväl små som stora blodkärl täpps till.

Nya data talar för att personer med typ 2-diabetes löper samma risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom som personer utan diabetes med redan utvecklad kranskärlssjukdom, vilket medfört att Läkemedelsverket lyft upp typ 2-diabetes till samma risknivå som genomgången hjärtinfarkt. Även vid typ 1-diabetes ökar risken för hjärtinfarkt. 

Hjärta & kärl

Risken för hjärtinfarkt är två till fem gånger högre för personer med diabetes. Men med ett kontrollerat blodsocker, rätt behandling mot vanliga komplikationer och en sund livsstil kan den ökade risken helt suddas ut.

Läs mer om Hjärta & kärl
Senast uppdaterad 12 oktober 2017