Bli medlem
Ge en gåva

Fötter

Diabetes kan genom förändringar i blodkärl och nerver orsaka skador på fötterna. Nervskada är den vanligaste komplikationen på fötterna.

Störst betydelse för uppkomst av nervskada har blodsockerkontrollen och hur länge man haft sjukdomen. Nervskada försvårar personens möjligheter att uppfatta känsel och smärta i fötterna. På sikt kan det bli problem med att känna småskador och skavsår på fötterna.

Förändringar i de små och stora blodkärlen, åderförkalkning ökar risken för kärlskada med nedsatt cirkulation i ben och fötter.

Regelbundna undersökningar

Med regelbundna undersökningar kan man tidigt hitta förändringar i blodkärl och nerver och genom behandling förhindra allvarliga skador på fötterna. Fötterna bör undersökas minst en gång per år av läkare, diabetesutbildad fotterapeut eller diabetessjuksköterska, oftare vid problem med nervskada och eller nedsatt känsel.

Undersökningsmetoder

För att veta om det föreligger förändringar i fötterna gör man följande undersökningar. För att kontrollera känseln använder man stämgaffel som mäter den djupa känseln och monofilamenttråd (en fibertråd som böjer sig vid ett vist tryck)som mäter den ytliga känseln. Cirkulationen undersöks genom att man mäter pulsen och/eller blodtryck i fötterna. Utifrån ovanstående undersökningar och inspektion av fötterna gör professionen en riskbedömning av fötterna.

Riskgrupper

Följande indelning av riskgrupper finns:

  • Riskgrupp 1. Frisk fot – diabetes utan komplikationer 
  • Riskgrupp 2. Nervskada och/ eller kärlskada 
  • Riskgrupp 3. Tidigare diabetessår, fotdeformiteter, förhårdnader och amputerad 
  • Riskgrupp 4. Pågående allvarlig fotsjukdom – till exempel sår och infektioner

Riskgruppsbedömningen ligger till grund för i vilken omfattning du kan få hjälp med dina fötter i landstingsvården. Vad som kan bli aktuellt att få hjälp med är fotbäddar (skoinlägg), speciella skor regelbunden fotvård av en diabetesutbildad fotterapeut. Hur pass mycket hjälp man kan få varierar i de olika landstingen. Fråga din läkare eller diabetessjuksköterska vad som gäller i ditt landsting.

Den som har diabetes ska få information om vad man själv kan undersöka på sina fötter. Var uppmärksam på rodnader, svullnad, torr hud och förhårdnader. Man bör också skydda fötterna genom att använda lämpliga strumpor och skor.

Senast uppdaterad 1 augusti 2016