Bli medlem
Forskning

Hur ställs diagnosen?

Diagnos ställs genom att man mäter nivån av socker i blodet (glukoshalten i blodplasma). De klassiska symtomen är törst, kissar ofta, trött och har gått ner i vikt.

Om man saknar symtom krävs minst två fasteplasmaglukosvärden på eller över 7.0 mmol/l. Om man inte är fastnade när provet tas kan man ställa diagnos på ett plasmaglukosvärde över 11,1 mmol/l.

Man kan också ställa diagnosen efter ett oralt glukostoleranstest (OGGT). Själva undersökningen går till så att personen får dricka 75 g glukos upplöst i 250-300 ml vatten. Plasmaglukos värden mäts före och 2 timmar efter att man har druckit glukoslösningen.

Diagnoskriterier för diabetes, nedsatt glukostolerans och förhöjt fasteblodsocker

  Plasmaglukoskoncentrationen mmol/L
  Venöst blod Kapillärt blod
Diabetes    
Fastande ≥7,0 ≥7,0
2 timmarsvärde vid OGTT     ≥11,1 ≥12,2
Nedsatt glukostolerans    
Fastande ≤7,0 ≤7,0
2 timmarsvärde vid OGTT 7,8-11,0 8,9-12,0
Förhöjt faste glukosvärde    
Fastande 6,1-6,9 6,1-6,9

Ref. Agardh. C-D, Berne. C. Diabetes, Liber, 2010

Vilken typ av diabetes har jag?

Det som är gemensamt för båda typerna av diabetes, typ 1-diabetes och typ 2- diabetes är att blodsockernivån i blodet är för högt. Hormonet insulin som tillverkas i betacellerna i bukspottkörteln reglerar blodsockernivån i blodet. Vid diabetes så  kan antingen inte betacellerna frisätta insulin eller så är funktionen försämrad.

Vid typ 1-diabetes har insulinproduktionen helt upphört. Den som har typ 1-diabetes måste ta insulin i injektioner för att överleva. Det är oftast barn och yngre vuxna som får typ 1- diabetes men det förkommer också att äldre personer får sjukdomen. Typiska symtom är att man blir törstig, kissar mycket blir trött och går ner i vikt. Från det man känner symtom har insjuknandet ett snabbt förlopp. Cirka 10-15 procent av de personer som har diabetes har typ 1-diabetes.

Vid typ 2-diabetes har man en nedsatt känslighet för insulin kombinerat med en bristande förmåga att frisätta insulin i tillräcklig mängd. Insulinbristen blir aldrig den samma som vid typ 1-diabetes men tillgången på insulin avtar med åren. Den är vanligast hos personer i medelåldern och äldre men det kan också förkomma att yngre får sjukdomen. Övervikt är en riskfaktor till typ 2-diabetes men det är viktigt att veta att även en normalviktig person kan få sjukdomen. Symtomen vid typ 2-diabetes kan vara ganska diffusa och utvecklas under lång tid. Det är vanligt att sjukdomen upptäcks när man söker vård av någon annan orsak. Cirka 85-90 procent av de personer som har diabetes har typ 2-diabetes.

Senast uppdaterad 12 oktober 2017