Bli medlem
Ge en gåva

Hur ställs diagnosen?

Diagnos ställs genom att man mäter plasmaglukos (sockerhalten i blodet). Om en person har klassiska symtom (törst, kissar ofta, trött och går ner i vikt) räcker det med ett förhöjt plasmaglukosvärde.

Om man saknar symtom krävs minst två fasteplasmaglukosvärden på eller över 7.0 mmol/l. Om man inte är fastnade när provet tas kan man ställa diagnos på ett plasmaglukosvärde över 11,1 mmol/l.

Man kan också ställa diagnosen efter att man gjort ett oralt glukostoleranstest (OGGT). Själva undersökningen går till så att personen får dricka 75 g glukos upplöst i 250-300 ml vatten som ska intas inom 5 minuter. Plasmaglukos värden mäts före och 2 timmar efter tillförsel av glukos.

Diagnoskriterier för diabetes, nedsatt glukostolerans och förhöjt fasteblodsocker

  Plasmaglukoskoncentrationen mmol/L
  Venöst blod Kapillärt blod
Diabetes    
Fastande ≥7,0 ≥7,0
2 timmarsvärde vid OGTT     ≥11,1 ≥12,2
Nedsatt glukostolerans    
Fastande ≤7,0 ≤7,0
2 timmarsvärde vid OGTT 7,8-11,0 8,9-12,0
Förhöjt faste glukosvärde    
Fastande 6,1-6,9 6,1-6,9

Ref. Agardh. C-D, Berne. C. Diabetes, Liber, 2010

Vilken typ av diabetes har jag?

Det som är gemensamt för båda typerna av diabetes, typ 1-diabetes och typ 2- diabetes är att blodsockernivån i blodet är för högt. Hormonet insulin som tillverkas i bukspottkörteln och reglerar blodsockernivån i blodet kan antingen inte frisätta insulin eller så är funktionen försämrad.

Vid typ 1-diabetes är insulinproduktionen kraftigt nedsatt eller helt upphört. Den som har typ 1-diabetes måste ta insulininjektioner för att överleva. Det är oftast barn och yngre vuxna som får typ 1- diabetes men det förkommer också att äldre personer får sjukdomen. Typiska symtom är att man blir törstig, kissar mycket blir trött och går ner i vikt. Från det man känner symtom har insjuknandet ett snabbt förlopp. Cirka 10-15 procent av de personer som har diabetes har typ 1-diabetes.

Vid typ 2-diabetes har man en nedsatt känslighet för insulin kombinerat med en bristande förmåga att frisätta insulin i tillräcklig mängd. Insulinbristen blir aldrig den samma som vid typ 1-diabetes men tillgången på insulin avtar med åren. Den är vanligast hos personer i medelåldern och äldre men det kan också förkomma att yngre får sjukdomen. Övervikt är en betydande orsak till typ 2-diabetes men det är viktigt att veta att en normalviktig person kan få sjukdomen. Symtomen vid typ 2-diabetes kan vara ganska diffusa och utvecklas under lång tid. Det är vanligt att sjukdomen upptäcks när man söker vård av någon annan orsak. Cirka 85 procent av de personer som har diabetes har typ 2-diabetes.

Senast uppdaterad 1 augusti 2016