Bli medlem
Ge en gåva

Vad händer efter diagnosen?

Den som har diabetes måste lära sig att leva med sjukdomen. Man får till stor del lära sig att själv behandla sjukdomen, vilket i många fall kommer att innebära att man måste förändra sin livsstil. Kunskaper om sjukdomen är en viktig förutsättning för att klara livet med sjukdomen.

Information och stöd

I Hälso- och sjukvårdslagen betonas människors rätt till individuellt anpassad information och utbildning om sitt hälsotillstånd, och även de metoder för undersökning, vård och behandling som finns att tillgå. Det är hälso- och sjukvårdens uppgift och skyldighet att ge dig detta. I de Nationella riktlinjerna för diabetesvården finns rekommendationer som beskriver vad hälso- och sjukvården bör göra för att du ska få en god diabetesvård.

Utbildning kring sjukdomen

När man får en kronisk sjukdom som diabetes blir det viktigt att skaffa sig kunskaper om sjukdomen för att kunna klara egenvården. Med egenvård menas allt det man själv gör för att må bra trots att livslång sjukdom. För att du ska lyckas bra med din egenvård måste diabetesteamet hjälpa med stöd och utbildning. Utbildningsbehovet är stort och i egenvårdsutbildningen ingår förutom kunskaper om sjukdom och behandling allt praktiskt man behöver lära sig som injektionsteknik, testa blodsockret, kunskaper om maten vid diabetes, vikten av att vara fysiskt aktiv. Dessa kunskaper får du genom individuell information och eller i grupputbildning.

Diabetesteam

Personer som har typ 1- diabetes gör sina kontroller på diabetesmottagning på sjukhus. Personer med diabetes typ 2-diabetes har sina kontroller i primärvården (vårdcentral/ husläkarmottagning). I Sverige är diabetesvården organiserad i team. I teamet ingår förutom personen med diabetes en diabetesansvarig sjuksköterska som är diabetessjuksköterska/distriktssköterska (med diabeteskunskaper) och en diabetesansvarig läkare. I många team ingår också dietist, fotterapeut, sjukgymnast och kurator.

Senast uppdaterad 13 oktober 2016