Bli medlem
Forskning

Diabetes i världen

Diabetes är en av de mest vanliga icke-smittsamma sjukdomarna globalt sett och det finns studier som visar att sjukdomen, framförallt typ 2-diabetes, har en så snabb utveckling att den liknas vid en epidemi.

Stor andel lever med typ 2-diabetes

Det är typ 2-diabetes som är den i särklass största gruppen. Faktorerna bakom det höga antalet insjuknade i typ 2-diabetes beror på en ekonomisk utveckling i många länder som har för med sig kulturella och sociala förändringar, kostomläggningar, minskad aktivitet och andra ändrade levnadsvanor.

Även typ 1-diabetes ökar

Typ 1-diabetes är inte lika utbrett som typ 2-diabetes men även denna diabetes typ ökar med fler insjuknande varje år, både i fattigare och rikare delar av världen.

Diabetes i internationella siffror 

  • 2015 levde mer än 415 miljoner vuxna människor med diabetes
  • 2040 kommer antalet stiga till 642 miljoner
  • Antalet personer med typ 2-diabetes ökar i de flesta  länder 
  • 75% av människor som lever med diabetes bor i låg- och medelinkomstländer (2015)
  • Över 200 miljoner människor har diabetes utan att veta om det (1/2)
  • 2015 orsakade diabetes 5 miljoner dödsfall, det är en person var sjätte sekund
  • Diabetes kostade minst 673 miljarder amerikanska dollar i hälso- och sjukvårds kostnader 2015
  • 542 000 barn lever med typ 1-diabetes. Insulin är dyrt och många har inte råd att köpa insulin 


Källa: Internationella diabetesfederationen, IDF

Statistik kring diabetes 

Internationella diabetesfederationen samlar in och bearbetar statistik kring diabetes som bland annat presenteras i den globala diabetesatlasen. 

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn, 2019. www.diabetesatlas.org 
(öppnas i nytt fönster)

Interaktiv karta över diabetes i världen (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad 12 oktober 2017