Bli medlem
Ge en gåva

Diabetes i världen

Diabetes är en av de mest vanliga icke-smittsamma sjukdomarna globalt sett och det finns studier som visar att sjukdomen, framförallt typ 2-diabetes, har en så snabb utveckling att den liknas vid en epidemi.

Stor andel lever med typ 2-diabetes

Det är typ 2-diabetes som är den i särklass största gruppen. Faktorerna bakom det höga antalet insjuknade i typ 2-diabetes beror på en ekonomisk utveckling i många länder som har för med sig kulturella och sociala förändringar, kostomläggningar, minskad aktivitet och andra ohälsosamma beteenden.

Även typ 1-diabetes ökar

Typ 1-diabetes är inte lika utbrett som typ 2-diabetes men även denna diabetes typ ökar med fler insjuknande varje år, både i fattigare och rikare delar av världen.

Diabetes i internationella siffror

  • 2015 levde mer än 415 miljoner människor diabetes, det motsvarar 1 av 11 vuxna personer 
  • 2040 kommer antalet stiga till 641,7 miljoner, 1 av 10
  • Antalet personer med typ 2-diabetes ökar i alla länder 
  • 77% av människor som lever med diabetes bor i låg- och medelinkomstländer (2014)
  • 193 miljoner människor har diabetes utan att veta om det 
  • 2015 orsakade diabetes 5 miljoner dödsfall, det är en person var sjunde sekund
  • Diabetes kostade minst 612 miljarder amerikanska dollar i hälso- och sjukvårds kostnader 2015
  • Varje år utvecklar 86 000 barn typ 1-diabetes 


Källa: Internationella diabetesfederationen

Statistik kring diabetes 

Internationella diabetesfederationen samlar in och bearbetar statistik kring diabetes som bland annat presenteras i den globala diabetesatlasen. 

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7th edn, 2015. www.diabetesatlas.org 
(öppnas i nytt fönster)

Interaktiv karta över diabetes i världen (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad 1 augusti 2016