Bli medlem
Forskning

Diabetes i siffror

Antal personer med diabetes i Sverige

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar men hur många som har diabetes är inte helt klart. Att det inte finns några säkra siffror beror på att det finns många som går med typ 2-diabetes utan att veta om det och att inte alla personer med diabetes är registerade i NDR, Nationella Diabetesregistret.

Osäkra siffror

Vi på Diabetesförbundet brukar säga att över 500 000 människor har diabetes i Sverige.

Den siffran baserar vi på NDR, Nationella Diabetesregistret, som har 448 012 registrerade personer med diabetes år 2019 med en täckningsgrad på 88%. Alla personer med diabetes registreras inte varje år i NDR på grund av olika anledningar, och därför är siffran på hur många som har diabetes i Sverige högre än antalet registrerade.  

IDF's (International Diabetes Federation) atlas från 2019 uppskattar att 521 200 personer i åldrarna 20-79 har diabetes i Sverige, med ett "osäkerhetsförhållande" på 442 500 – 686 300.

Det finns också ett mörkertal, då många får diagnosen först flera år efter att de insjuknat i typ 2-diabetes. I Sverige räknar man med att var tredje person med typ 2-diabetes är oupptäckt.

En vanlig uppskattning, enligt olika studier de senaste tio åren, är att 4 % av den svenska befolkningen har diabetes. 

Nationella diabetesregistret (NDR)

I Sverige finns det ett nationellt diabetesregister dit sjukvården rapporterar in uppgifter om bla blodsocker- och blodtrycksvärden och behandling med syftet att följa upp och förbättra den svenska diabetesvården, detta för att vården ska bli jämlik över landet. Det är frivilligt för patienter att lämna sina uppgifter till NDR som är sekretessbelagt och avpersonifierat.

Typ 2-diabetes vanligast, typ 1 mindre vanligt

Cirka 85-90 procent av de som har diabetes har typ 2-diabetes vilket gör den till den vanligaste diabetessjukdomen i Sverige. Förekomsten av typ 2-diabetes ökar med stigande ålder där 10-20 procent av befolkningen över 65 år får sjukdomen. Risken att insjukna i typ 2-diabetes ökar vid inflyttning från ett annat land och inflyttade personer insjuknar dessutom ofta tidigare än svenskfödda.

Runt 50 000 människor har typ 1-diabetes varav ca 7000 av dessa är barn. Antalet barn som insjuknar i typ 1-diabetes har nästan fördubblats från 80-talet fram till idag (2011 insjuknade 801 barn upp till 18 år, på 80-talet ca 400 barn), men ökningen har avstannat och siffrorna är i dagsläget relativt stabila. 

Källor

Nationella Diabetesregistret, www.ndr.nu

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels, Belgium:
International Diabetes Federation, 2019. www.diabetesatlas.org

Diabetes, Karolinska institutets forskare skriver, Alvarsson M, Brismar K, Viklund G, Wolk A, Örtqvist E och Claes-Göran Östenson, 2013

Diabetes, C.D Agardh och C. Berne, Liber, fjärde upplagan 2010

Senast uppdaterad 10 november 2020