Bli medlem
Ge en gåva

Diabetes i siffror

Antal personer med diabetes i Sverige

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar men hur många som har diabetes är inte helt klart. Att det inte finns några säkra siffror beror dels på att det inte är obligatoriskt att registrera sig i Nationella Diabetesregistret och dels för att det finns många som går med typ 2-diabetes utan att veta om det.

Osäkra siffror

Vi på Diabetesförbundet brukar säga att cirka 450 000 människor har diabetes i Sverige.

Den siffran baserar vi dels på NDR, Nationella Diabetesregistret, som har 384 379 registrerade personer med diabetes de senaste 12 månaderna, men inte en fullständig täckningsgrad. (Den ofullständiga täckningsgraden beror på att det är ett frivilligt register och alla personer med diabetes tyvärr inte heller går på kontroll för sin diabetes varje år.)

Diabetesförbundets siffra baseras även delvis på IDF's (International Diabetes Federation) atlas från 2015 där det uppskattas att 446 900 personer i åldrarna 20-79 har diabetes i Sverige, med ett "osäkerhetsförhållande" på 368 000 – 676 000.

Det finns också ett stort mörkertal, då många får diagnosen först flera år efter att de insjuknat i typ 2-diabetes. I Sverige räknar man med att var tredje person med typ 2-diabetes är oupptäckt.

Det kan förekomma andra siffror på hur många som har diabetes vilket ofta kommer från olika rapporter och studier. En vanlig uppskattning, enligt olika studier de senaste tio åren, är att 2,5-4,5 procent av den svenska befolkningen har diabetes. 

Nationella diabetesregistret (NDR)

I Sverige finns det ett nationellt diabetesregister som hämtar in uppgifter om värden och behandling med syftet att kartlägga och förbättra den svenska diabetesvården. Det är frivilligt att lämna sina uppgifter till NDR som är sekretessbelagt och avpersonifierat.

Enligt årsrapporten 2014 fanns 368 577 personer med diabetes registrerade i registret. Av dessa personer var:

  • 51 814 personer inskrivna vid medicinkliniker (framförallt typ 1)
  • 316 763 personer återfanns i primärvården (framförallt typ 2)

Typ 2-diabetes vanligast, typ 1 mindre vanligt

Cirka 85-90 procent av de som har diabetes har typ 2-diabetes vilket gör den till den vanligaste diabetessjukdomen i Sverige. Förekomsten av typ 2-diabetes ökar med stigande ålder där 10-20 procent av befolkningen över 65 år får sjukdomen. Risken att insjukna i typ 2-diabetes ökar vid flytt från ett annat land och inflyttade personer insjuknar dessutom ofta tidigare än svenskfödda.

Runt 50 000 människor har typ 1-diabetes varav 7-8000 av dessa är barn. Antalet barn som insjuknar i typ 1-diabetes har nästan fördubblats från 80-talet fram till idag (2011 insjuknade 801 barn upp till 18 år, på 80-talet ca 400 barn), men ökningen har avstannat och siffrorna är i dagsläget relativt stabila.

 

Källor

Folkhälsorapport 2009, Socialstyrelsen

NDR:s årsrapporter 

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7th edn. Brussels, Belgium:
International Diabetes Federation, 2015. www.diabetesatlas.org

Diabetes, Karolinska institutets forskare skriver, Alvarsson M, Brismar K, Viklund G, Wolk A, Örtqvist E och Claes-Göran Östenson, 2013

Diabetes, C.D Agardh och C. Berne, Liber, fjärde upplagan 2010

Senast uppdaterad 1 augusti 2016