Bli medlem
Forskning

Diabetes A-Ö

Autoimmun sjukdom

Sjukdom som innebär att immunförsvaret blir överaktivt och angriper ämnen och vävnader som normalt finns i den egna kroppen. Med andra ord angriper kroppen sig själv. Vid typ 1-diabetes är det de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln som blir förstörda.

Betaceller

Producerar hormonet insulin. Betacellerna finns i bukspottskörteln. Insulin sänker blodsockret

Celiaki

Glutenintolerans

C-peptid

Ett protein som produceras tillsammans med insulin. Halten C-peptid kan mätas med ett blodprov. Svaret visar hur myckat insulin som bukspottskörteln producerar.

Diabetes

Namnet diabetes myntades av Aretaeus från Kappadokien. Det kommer från det grekiska ordet διαβαίνειν, diabaínein som betyder "genompasserande" och som refererar till den stora mängden urin som passerar genom systemet. 

Glukagon

Hormon som bildas i bukspottskörteln som frisätter sockerreserver i levern och höjer blodsockret.

HbA1c

Ett prov som mäter hur mäter hur mycket socker som fastnar på de röda blodkropparna. Provet visar på vilken nivå blodsockret har legat de senaste 6-8 veckorna.

Hyperglykemi

För höga blodsockernivåer

Hypoglykemi

För låga blodsockernivåer

Insulin

Insulin är ett hormon som reglerar blodsockret. Insulin bildas i betaceller som finns i de Langerhanska öarna i bukspottskörteln. Hos en frisk människa skickas insulin ut från bukspottkörteln som ett svar på förhöjda nivåer av socker (glukos) i blodet och signalerar till kroppens muskler och fettvävnad att ta upp detta. Namnet insulin kommer från Insula som betyder ö.

Insulinkoma (kallas ibland känning eller att "vara låg")

Allvarligt lågt blodsocker som kan resultera i medvetslöshet och kramper.  Kräver tillförsel av socker. Ge inte något att äta eller dricka om personen inte kan svälja. Ge aldrig insulin om du är osäker om det är lågt eller högt blodsocker.

Ketoacidos 

Syraförgiftning som kan uppstå vid för höga blodsockervärden. Sjukhusvård krävs.

Ketoner

Bildas vid nerbrytning av fett i levern vid höga blodsockervärden och samtidig brist på insulin.

LADA

Latent autoimmune diabetes of the adult, är en form av typ 1-diabetes där insjuknandet är långsammare och symptomen är inte så tydliga. Det är en autoimmun sjukdom vilket betyder att kroppens eget immunförsvar angriper och förstör insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln.

Langerhanska cellöar

Betaceller som producerar hormonet insulin i bukspottskörteln.

Makulaödem

Vätskeansamling och svullnad i gula fläcken i ögat.

Metabola syndromet

Det metabola syndromet är ett samlingsnamn för förhöjt blodsocker, förhöjt blodtryck, för höga blodfetter, ökad koagulationsbenägenhet, bukfetma. Är starkt förknippat med risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Mellitus

Mellitus är latin och betyder honungssöt. Det syftar på att urinen hos personer med diabetes kan smaka sött. Kroppen försöker göra sig av med överskott av socker (glukos) via njurarna.

Mikroalbuminuri 

Prov som mäter mängden albumin (ett protein) i urinen. Förhöjda världen tyder på njurskada.

MODY

MODY (Maturity Onset Diabetes in Young) är ett samlingsnamn för flera former av ärftlig diabetes. Ett gemensamt drag för MODY-formerna är bristen på insulin som gör att blodsockerhalten blir för hög. MODY karaktäriseras av hög insulinkänslighet vilket ökar risken för alltför djupa blodsockerfall när den behandlas med insulin eller tabletter som driver på insulinproduktionen.

NDR

Nationella Diabetesregistret

Nefropati

Njurskada

Neuropati

Nervskada

Perimetriundersökning

Synfältsundersökning

Postprandiellt blodsocker 

Blodsockernivå efter måltid

Preprandiellt blodsocker

Blodsockernivå före måltid

Retinopati

Näthinneförändring

Tipsa oss

Saknar du ord i ordlistan? Tipsa oss på info@diabetes.se

Senast uppdaterad 12 oktober 2017