Bli medlem
Ge en gåva

Lär dig om diabetes

Diabetes (Diabetes Mellitus) är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög.

Vid diabetes typ 1 har kroppens egen produktion av insulin helt eller nästan helt slutat att fungera.

Vid diabetes typ 2 kan kroppen fortfarande producera lite insulin, men den mängd som produceras räcker inte för kroppens behov.

De båda diabetestyperna har många gemensamma drag men skiljer sig också åt på viktiga punkter, till exempel hur de behandlas och orsaken till att någon får sjukdomen. Oavsett diabetestyp är det främsta målet med behandlingen att försöka upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt.

Cirka 350 000 svenskar, eller tre-fyra procent av befolkningen, har typ 2-diabetes. Många har dessutom sjukdomen utan att veta om det. Risken att insjukna ökar dramatiskt ju äldre du blir. Man räknar med att bland dem som är över 75 år har minst tio procent typ 2-diabetes. Sjukdomen blir allt vanligare, inte bara i Sverige utan över hela världen.

Läs mer om Typ 2-diabetes

LADA är en form av typ 1-diabetes där insjuknandet är långsammare och med färre symptom.
LADA är en autoimmun sjukdom som angriper och förstör kroppens eget immunförsvar däribland de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln.

Läs mer om LADA
Senast uppdaterad 1 juli 2016