Bli medlem
Forskning

Frågor & svar om Coronaviruset (Covid-19)

Vi får just nu många frågor från såväl medlemmar som allmänhet om vad som gäller för dem som har diabetes i relation till det nya Coronaviruset (Covid-19). Vi har satt samman några vanligt förekommande frågor och svar, som vi förstås kompletterar om vi får fler frågor.

Vad innebär det att den som har diabetes tillhör en riskgrupp?

Enbart diabetes utgör inte en riskgrupp för covid-19. 

Eftersom viruset är nytt vet vi inte tillräckligt om vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion av det nya coronaviruset och i vilken utsträckning dessa personer är utsatta. En genomgång av tillgängliga studier kopplade till utbrottet av covid-19 visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn och är därmed en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabeteskomplikationer är också något överrepresenterade bland de svåra fallen. 

Socialstyrelsen fick i uppdrag att identifiera de grupper av individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande av covid-19. I utredningen identifierar de bland annat äldre (70+), personer som lider av fetma samt personer med diabetes som har komplikationer.  Utredningen visar också att risken ökar ifall man tillhör mer än en av de utpekade riskgrupperna.

Som alltid måste risken bedömas från person till person. Är man äldre och lider av följdsjukdomar som t ex hjärt-kärl-sjukdomar ökar risken att drabbas allvarligare av viruset. Det är dock mycket vi inte vet om viruset än och det är därför viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd för riskgrupper.

Ett annat skäl till att diabetes omnämns som riskgrupp kan vara på grund av svårigheten att behålla ett stabilt blodsocker vid infektion och hög feber. Samma som kan inträffa vid alla infektioner och vid varje influensa. Det är oftare ett problem vid typ 1 diabetes då insulin måste tillföras utifrån och att det är svårt att beräkna doser. Personer med typ 2 diabetes har insulinproduktion kvar även om man behandlas med insulin. Det gör det ofta lättare att hålla nivån på blodsockret.

Rekommendationer för vaccination

Folkhälsomyndigheten föreslår rekommendationer för prioritering av vaccination utifrån grupper med mest behov i olika faser. 

I den tredje fasen, som berör personer med diabetes, kan vaccination erbjudas till personer, som är 18–64 år med:

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
  • kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes typ 1 och typ 2
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • downs syndrom.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om vaccinationer. 

Bra att veta om vaccination mot Covid-19 (även på andra språk)

När man pratar om risker kring Corona/Covid19 så måste man skilja på risk för vad?

Risk för att få viruset

Här är vi alla lika inför risken, alla kan få Covid-19. Vet man att man är infektionskänslig och benägen att få säsongsinfluensor, så kan risken vara förhöjd, men det finns ingen särskild utpekad grupp som löper större risk att få viruset. Har man diabetes och får Covid-19 så gäller det att, precis som när man får en influensa, hålla koll på sitt blodsocker. De allra flesta får milda symptom, så den största risken är att man smittar andra utan att vara medveten om det. Det är därför extremt viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, så att vi tillsammans håller nere smittspridningen.

Risk för att läggas in på Intensivvårdsavdelning

De som hittills blivit allvarligt sjuka av Covid-19 är de personer som har flera komplikationer, främst hjärt-kärlsjukdom. I dagsläget har ca 27% av de som vårdas på intensiven i Sverige diabetes, i kombination med andra komplikationer. Medelåldern är ca 60 år och 75% är män. En av anledningarna att medelåldern är så relativt ”låg” är att inte alla kommer till intensiven, flera av de som avlider kommer inte dit och räknas inte in i statistiken. https://www.icuregswe.org/data--resultat/covid-19-i-svensk-intensivvard/

Risk för att avlida

Hög ålder (+70 eller mer) i kombination med en eller flera komplikationer är de avgörande faktorerna. Många av de som avlidit hittills har inte vårdats på intensiven. Det är därför extremt viktigt att vi värnar om de äldre enligt de rekommendationer som myndigheterna ger.

Varför är det extra viktigt för den som har diabetes att försöka undvika att bli smittade av Corona?

Vi som lever med diabetes har redan en utmaning i och med att vi lever med en kronisk sjukdom och om vi drabbas av Covid-19 kan det t ex bli extra svårt att hålla blodsockret på en bra nivå. Är man också äldre och lider av andra sjukdomar kan Covid-19 slå hårdare och bli ännu mer kritiskt. Eftersom Covid-19 är en ny virusstam innebär det också att alla individer, med eller utan diabetes, har lättare att drabbas och därmed också sprida det till fler, vilket automatiskt inkluderar människor som har diabetes.

Måste jag hamstra insulin, andra läkemedel eller hjälpmedel till följd av Corona?

Nej. Det finns just nu inga tecken på att det råder brist på varken insulin eller diabeteshjälpmedel i samhället. Diabetesförbundet har varit i kontakt med såväl industriföretag  som Apoteksgruppen som distribuerar produkterna. Risken om alla bunkrar, är att man kommer ha ett förråd hemma, som man inte hinner använda före sista förbrukningsdatum och därför kommer behöva kastas. Börjar alla bunkra och bygga egna lager finns det även en risk för att insulinet tillfälligt tar slut på apoteken, vilket kan drabba personer som behöver hämta ut. Det är en situation vi inte vill ha och det är allas vårt ansvar att hjälpas åt. För aktuell lagerhållning av insulin och mediciner på olika apotek, besök fass.se

Jag känner mig orolig för att hämta ut insulin och andra mediciner, hur gör jag?

Om man känner sig orolig för att hämta ut mediciner ska man följa de råd som gäller från Folkhälsomyndigheten. Bra information om alternativa sätt att hämta ut insulin och andra mediciner finns även på https://www.apoteksgruppen.se/radgivning/forkylninginfektioner/corona/

Ska personer med diabetes gå till jobbet?

Just nu finns det inga särskilda riktlinjer för personer med diabetes. Har du diabetes ska du fortsätta att jobba som vanligt, gärna hemifrån om det är möjligt. Prata med din arbetsgivare om du känner dig orolig.  Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Är du 70 år eller äldre uppmanar Folkhälsomyndigheten dig att stanna hemma. Du bör låta bli att åka buss och tunnelbana, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att t. ex. handla mat. Men gå gärna ut och promenera.

Min läkartid är inställd så jag kan inte få det läkarintyg jag behöver för mitt körkort i tid

Diabetesförbundet har kontaktat Transportstyrelsen i ärendet och de har meddelat att de är medvetna om situationen och kommer därför vara generösa med anstånd i de fall där det finns skäl till det. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/har-korkort/korkort-med-villkor/

Smittskyddspeng

Regeringen har beslutat att personer med vissa kroniska sjukdomar med hög svårighetsgrad ska ges möjlighet till förebyggande sjukpenning.

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att identifiera de grupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 och det är utifrån detta underlag som regeringen har fattat beslut om vilka personer som ska ges möjlighet till ersättning. Med anledning av detta har regeringen nu beslutat att personer med diabetes med komplikationer i minst ett organsystem ska ges möjlighet till ersättning. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/forebyggande-sjukpenning-till-fler-riskgrupper/

Senast uppdaterad 5 februari 2021