Bli medlem Ge gåva

Rättigheter inom vården

För att din behandling ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att det upprättas en vårdöverenskommelse mellan dig och ditt diabetesteam, som innebär att ni diskuterar din vård och behandling. Tillsammans bör ni komma överens om målen för behandlingen, både på kort och lång sikt.

Genom överenskommelsen bör du få veta vad som ingår i din vård och behandling. Överenskommelsen bör också tydligt visa vem som har ansvar för vad och hur målen ska följas upp. Vid varje besök hos läkaren eller teamet bör du få möjlighet att diskutera målen utifrån dina resultat av prover och undersökningar. Pekar resultaten på att behandlingen behöver ändras ska du vara delaktig i beslutet om ändringen. Ta även upp egna frågor och eventuella problem.

Tänk igenom dina frågor i förväg och skriv gärna ned dem.

Överenskommelsen ska också innehålla

 • uppgifter om ansvarig läkare, sjuksköterska och övriga i diabetesteamet, som dietist, fotvårdsterapeut och kurator med telefonnummer och telefontider
 • vart du ska vända dig när mottagningen är stängd
 • vilka som är ersättare under semester eller annan frånvaro
 • information om din lokala diabetesförening
 • regelbundna kontroller

En viktig del av vården och behandlingen är regelbunden uppföljning av dina värden och ditt hälsotillstånd för att undvika komplikationer till sjukdomen. En del sådana kontroller kan du själv göra, som till exempel att mäta din blodsockernivå.

Vid varje besök bör diskuteras

 • din roll och målen för din behandling
 • dina testresultat och ändringar i din behandling baserat på dina blodsockertester
 • frågor och problem som du har
 • fortsatt utbildning
 • insulinkänningar

Minst en gång per år bör du få undersökt/diskuterat

 • HbA1c
 • mikroalbuminuri (utsöndring av små mängder äggvita i urinen)
 • vikt
 • blodtryck
 • blodfetter
 • rökning
 • motion
 • fotstatus
 • matvanor
 • självtester
 • hjälpmedel
 • injektionsteknik/injektionsplatser

Du bör få dina ögon undersökta

Med regelbundna ögonkontroller med ögonbottenfotografering.

 • Vid typ 1-diabetes utan ögonbottenförändringar görs ögonbottenfotografering vart annat år
 • Vid typ 2-diabetes görs ögonbottenfotografering vid diagnos och därfter vart tredje år om man inte har någon ögonbottenförändringar

Du kan göra mycket själv

Diabetes är en livslång sjukdom. Genom utbildning får du kunskap som ger dig kontroll över din diabetes och din livssituation. Ditt diabetesteam ska regelbundet erbjuda dig den utbildning du behöver. Själv har du ett ansvar att delta i utbildningen och försöka använda det du lärt dig. Ytterst syftar utbildningen till att du ska kunna känna dig trygg och leva ett gott liv.

Ny rekommendation om egenberedskap av läkemedel från 1 mars 2023

Läkemedelsbristen har förvärrats den senaste tiden och från och med 1 mars rekommenderas privatpersoner att lagra medicin hemma motsvarande en månads behov, enligt Socialstyrelsen. 

I Svenska Diabetesförbundets enkätundersökning om tillgången till läkemedel som genomfördes i februari 2023, uppger nästan 7 av 10 att de hämtar ut nya läkemedel minst en vecka innan de gamla läkemedlen tar slut.

Nu rekommenderas en månads egenberedskap för att minska risken för att patienters behandling måste avbrytas om det blir en tillfällig störning eller brist. Rekommendationen gäller för patienter som stadigvarande behandlas med receptbelagda läkemedel, så som diabetes.

Läs mer om rekommendationen på Socialstyrelsens hemsidan: Ny rekommendation om egenberedskap av läkemedel 1 mars 2023 - Socialstyrelsen

FAQ läkemedelsbrist

Varför uppstår läkemedelsbrist?

Det finns flera orsaker till att läkemedel inte är tillgängligt i Sverige, det kan bland annat bero på leveransproblem, tillverkningsproblem, eller kraftigt ökad efterfrågan.

Hur mycket läkemedel skall jag ha hemma?
Socialstyrelsen rekommenderar att ha en månads förbrukning hemma. Detta innebär att du skall hämta ut läkemedel då du har en månads förbrukning kvar hemma. 

Varför finns inte mitt läkemedel på apoteket?
Det kan finnas flera orsaker.

 1. Det kan vara slut på ditt lokala apotek, men de kan beställa hem från sitt centrallager.
 2. Det kan vara slut hos en apotekskedja, men vara tillgängligt hos en annan apotekskedja. Detta beror på att vissa apotek köper in direkt från läkemedelsbolaget, medan andra köper in via företag som parallellimporterat läkemedlet.
 3. Det kan vara en brist i hela landet så det går inte att få tag på läkemedlet alls.

Vad skall jag göra om det är brist på mitt läkemedel?
Om ditt läkemedel inte är tillgängligt i Sverige då du skall hämta ut på apoteket, kontakta din vårdgivare för att få förskrivet ett annat läkemedel. Det kan ta ett antal dagar innan vårdgivaren hinner förskriva ett nytt läkemedel, så var ute i god tid. Hämta ut läkemedel då du har 3-4 veckor kvar hemma, så att du hinner få nytt läkemedel förskrivet innan du står helt utan.

Egenvård är ett viktigt inslag i utbildningen

Du bör bland annat få svar på dessa frågor:

 • Hur kan jag själv kontrollera mitt blodsocker?
 • Hur ska jag tolka mina blodsockervärden?
 • Vilka hjälpmedel kan jag använda vid injektion och blodsockerkontroller?
 • Vad kan jag göra för att förhindra komplikationer?
 • Hur kan jag upptäcka tecken på komplikationer så tidigt som möjligt?
 • Vilken betydelse har maten?
 • Hur kan jag få hjälp att sluta röka?
 • Hur och hur ofta bör jag själv undersöka mina fötter?

Försäkra dig om att dina anhöriga känner till din diabetes. De kan också behöva utbildning för att ge dig hjälp och stöd. Se även informationen om Nationella Riktlinjer.

Beslut om väskförbud vid större evenemang - hur påverkas personer med diabetes?

Från och med den 1 november 2023 har Polismyndigheten, utifrån den höjda terrorhotsnivån,  fattat beslut om ett väskförbud på större evenemang i Sverige.

På Polismyndighetens hemsida  finns information att detta gäller inte vid medicinska skäl. Vad medicinska skäl är beskrivs vara upp till varje arrangör att avgöra. 

Tre tips till dig som har diabetes och ska på större evenemang: 

 • Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Diabetes är en medicinsk funktionsnedsättning vilket betyder att om arrangörer inte tillåter personer med diabetes att gå på evenemang med sin livsviktiga medicin och tillbehör, kan de riskera att dömas enligt Diskrimineringslagen (2014:958).
 • Vill du vara på den säkra sidan, skriv ut och ta med dig ett medicinskt intyg på att du har diabetes. Ladda ner HÄR. 
 • Stå på dig - vi vet att många arrangörer ber personer med diabetes att bära insulinpennor och blodsockerhöjande medel i handen/ha det på kroppen. Detta är såklart jättejobbigt och i många fall räcker inte fickor på kroppen till för alla hjälpmedel en person med diabetes behöver. Här gäller det att informera arrangörer och personal om att det inte går att bära med sig allt på kroppen, om du som har diabetes ska kunna ha en likvärdig upplevelse av evenemanget som en frisk person. 
Senast uppdaterad 14 november 2023