Bli medlem Ge gåva

Rättigheter inom vården

För att din behandling ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att det upprättas en vårdöverenskommelse mellan dig och ditt diabetesteam, som innebär att ni diskuterar din vård och behandling. Tillsammans bör ni komma överens om målen för behandlingen, både på kort och lång sikt.

Genom överenskommelsen bör du få veta vad som ingår i din vård och behandling. Överenskommelsen bör också tydligt visa vem som har ansvar för vad och hur målen ska följas upp. Vid varje besök hos läkaren eller teamet bör du få möjlighet att diskutera målen utifrån dina resultat av prover och undersökningar. Pekar resultaten på att behandlingen behöver ändras ska du vara delaktig i beslutet om ändringen. Ta även upp egna frågor och eventuella problem.

Tänk igenom dina frågor i förväg och skriv gärna ned dem.

Överenskommelsen ska också innehålla

 • uppgifter om ansvarig läkare, sjuksköterska och övriga i diabetesteamet, som dietist, fotvårdsterapeut och kurator med telefonnummer och telefontider
 • vart du ska vända dig när mottagningen är stängd
 • vilka som är ersättare under semester eller annan frånvaro
 • information om din lokala diabetesförening
 • regelbundna kontroller

En viktig del av vården och behandlingen är regelbunden uppföljning av dina värden och ditt hälsotillstånd för att undvika komplikationer till sjukdomen. En del sådana kontroller kan du själv göra, som till exempel att mäta din blodsockernivå.

Vid varje besök bör diskuteras

 • din roll och målen för din behandling
 • dina testresultat och ändringar i din behandling baserat på dina blodsockertester
 • frågor och problem som du har
 • fortsatt utbildning
 • insulinkänningar

Minst en gång per år bör du få undersökt/diskuterat

 • HbA1c
 • mikroalbuminuri (utsöndring av små mängder äggvita i urinen)
 • vikt
 • blodtryck
 • blodfetter
 • rökning
 • motion
 • fotstatus
 • matvanor
 • självtester
 • hjälpmedel
 • injektionsteknik/injektionsplatser

Du bör få dina ögon undersökta

Med regelbundna ögonkontroller med ögonbottenfotografering.

 • Vid typ 1-diabetes utan ögonbottenförändringar görs ögonbottenfotografering vart annat år
 • Vid typ 2-diabetes görs ögonbottenfotografering vid diagnos och därfter vart tredje år om man inte har någon ögonbottenförändringar

Du kan göra mycket själv

Diabetes är en livslång sjukdom. Genom utbildning får du kunskap som ger dig kontroll över din diabetes och din livssituation. Ditt diabetesteam ska regelbundet erbjuda dig den utbildning du behöver. Själv har du ett ansvar att delta i utbildningen och försöka använda det du lärt dig. Ytterst syftar utbildningen till att du ska kunna känna dig trygg och leva ett gott liv.

Egenvård är ett viktigt inslag i utbildningen

Du bör bland annat få svar på dessa frågor:

 • Hur kan jag själv kontrollera mitt blodsocker?
 • Hur ska jag tolka mina blodsockervärden?
 • Vilka hjälpmedel kan jag använda vid injektion och blodsockerkontroller?
 • Vad kan jag göra för att förhindra komplikationer?
 • Hur kan jag upptäcka tecken på komplikationer så tidigt som möjligt?
 • Vilken betydelse har maten?
 • Hur kan jag få hjälp att sluta röka?
 • Hur och hur ofta bör jag själv undersöka mina fötter?

Försäkra dig om att dina anhöriga känner till din diabetes. De kan också behöva utbildning för att ge dig hjälp och stöd. Se även informationen om Nationella Riktlinjer.

Senast uppdaterad 14 oktober 2022