Bli medlem
Ge en gåva

Socialstyrelsens utvärdering av diabetesvården 2015

Socialstyrelsen utvärderar diabetesvården med jämna mellanrum. 2015 publicerades den senaste utvärderingen som utgår från de nationella riktlinjerna från 2010 och 2015. Utvärderingen, som presenteras i två rapporter, visar att flera rekommendationer i riktlinjerna genomslag i verksamheterna men att det finns ett antal förbättringsområden.

Förbättringsområden

De förbättringsområden Socialstyrelsen identifierar för landstingen och regionerna, baserat på riktlinjerna, är:

 • Minska andelen personer med diabetes som har ett HbA1c-värde över 70 mmol/mol.
 • Minska andelen personer med diabetes som har ett blodtryck över 140/85 mmHg.
 • Öka andelen personer med diabetes som regelbundet och minst tre gånger per vecka är fysiskt aktiva.
 • Minska andelen rökare bland personer med diabetes.
 • Öka andelen personer med diabetes som årligen genomgår en fotundersökning.
 • Öka andelen personer med diabetes som genomgår en ögonbottenundersökning.
 • Öka andelen personer med diabetes som får förebyggande åtgärder mot karies och parodontit.
 • Öka förekomsten av kulturanpassad utbildning.
 • Öka förekomsten av gruppbaserad utbildning till personer med typ 2-diabetes inom primärvården.
 • Öka andelen diabetessjuksköterskor med utbildning i pedagogik vid sjukhusmottagningarna.
 • Förbättra samverkan kring multidisciplinära fotteam för att patienter med fotproblem ska få ett kvalificerat omhändertagande.
 • Öka stödet till fysisk aktivitet med hjälp av kvalificerade rådgivande samtal.
 • Öka stödet till rökstopp med hjälp av kvalificerade rådgivande samtal.

De förbättringsområden Socialstyrelsen identifierar för kommunernas hälso- och sjukvård när det gäller diabetesvård:

 • En höjd utbildningsnivå inom diabetes för samtlig personal som vårdar personer med sjukdomen.
 • Regelbundna fotkontroller och möjlighet till preventiv fotvård
Senast uppdaterad 12 oktober 2016