Bli medlem
Ge en gåva

Nationella riktlinjer för diabetesvården

Socialstyrelsen har i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för god vård för de stora folksjukdomarna som kan vara ett stöd för styrning och ledning för hälso- och sjukvården.

Uppdraget innebär också att hålla innehållet i riktlinjerna aktuella genom återkommande uppdateringar och kompletteringar.

Riktlinjer som ska hjälpa vården till en god vård

Målet är att hälso- och sjukvården använder sina resurser effektivt, fördelar dem efter behov och styr verksamheten genom systematiska och öppna prioriteringar. De primära målgrupperna för riktlinjerna är i första hand beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdspersonal.

Nationella riktlinjerna för diabetesvården innehåller 140 rekommendationer för diabetesvården.

I riktlinjerna har Socialstyrelsen valt ut ett antal centrala rekommendationer som bedöms som särskilt viktiga.

Senast uppdaterad 12 oktober 2017