Bli medlem Ge gåva

Nationella diabetesregistret

I Sverige finns det ett nationellt diabetesregister, NDR dit sjukvården rapporterar in värden och behandling med syftet att kartlägga och förbättra den svenska diabetesvården. Det är frivilligt att för patienten att delta i det Nationella diabetesregistret. Diabetesförbundet anser att det är viktigt att så många som möjligt med diabetes finns registrerade i NDR för att du och alla andra med diabetes ska kunna få bästa möjliga vård.

Över 400 000 personer med diabetes finns registrerade i Nationella diabetesregistret. Nationella Diabetesregistret (NDR) är ett rikstäckande nationellt kvalitetsregister som samlar in uppgifter om värden, behandling och komplikationer i syfte med att förbättra kvalitén på diabetesvården.

Det är frivilligt att delta med sina uppgifter och vården behöver ditt medgivande för att kunna rapportera in dina uppgifter till NDR.

Viktiga uppgifter

Genom att NDR sammanställer en mängd olika uppgifter om dina värden och behandling så får vården en mängd information kring hur diabetes bäst kan behandlas och ger möjlighet att jämföra vården. Registret är uppskattat av många vårdgivare och beslutsfattare som kan använda registret i sitt förbättringsarbete.

Genom att vara registrerad i NDR kan du bidra till en bättre och säkrare vård.

Säkert att lämna uppgifter

Uppgifterna i registret är sekretesskyddade. Det är ingen mer än din vårdcentral/diabetesmottagning som kommer åt dina uppgifter via inloggning i registret. När statistik redovisas ur registret så är all personlig information borttagen och ingen information kan ledas till dig.

Uppgifter som samlas in

När hälso- och sjukvården rapporterar in till registret är det allt ifrån HbA1c-värden, midjemått, blodtrycksvärden till ålder vid diagnos och behandlingssätt som registreras. Om du har frågor om varför denna information samlas in, prata med din diabetessjuksköterska/läkare om detta vid nästa besök.

Du kan gå in på NDR och se hur din vårdcentral/ diabetesmottagning ligger till i förhållande till andra och hur ditt landsting/region står sig i jämförelse med andra.

Dessutom så kan du via inloggning se dina egna data, "Min diabetesprofil". Du  kan se  medicinska uppgifter, som tex blodtryck och HbA1c. Det ger dig möjlighet till ökad insyn och delaktighet i din egen vård och behandling. Min Diabetesprofil nås via NDRs hemsida  www.ndr.nu efter inloggning med Mobilt BankID.

PROM/PREM

NDR har tagit fram en patientenkät som ska ge kunskap om hur personen med diabetes mår, hur vardagen med diabetes fungerar och om vården ger det stöd som behövs. Enkäten testas just nu på flera vårdenheter och kommer därefter att erbjudas alla diabetesmottagningar i landet.

Svenska Diabetesförbundet stödjer registreringen i Nationella Diabetetsregistret.

Senast uppdaterad 27 april 2022