Bli medlem
Ge en gåva

Nationella diabetesregistret

I Sverige finns det ett nationellt diabetesregister som hämtar in uppgifter om värden och behandling med syftet att kartlägga och förbättra den svenska diabetesvården. Det är frivilligt att registrera sina uppgifter i Nationella diabetesregistret och vi tycker att det är viktigt att så många som möjligt med diabetes finns registrerade där för att du ska kunna få bästa möjliga vård.

Över 300 000 personer med diabetes finns registrerade i Nationella diabetesregistret. Nationella Diabetesregistret (NDR) är ett rikstäckande nationellt kvalitetsregister som samlar in uppgifter om värden, behandling och komplikationer i syfte med att förbättra kvalitén på diabetesvården.

Det är frivilligt att lämna sina uppgifter och vården behöver ditt medgivande för att kunna rapportera in dina uppgifter till NDR.

Viktiga uppgifter

Genom att NDR sammanställer en mängd olika uppgifter om dina värden och behandling så får vården en mängd information kring hur diabetes bäst kan behandlas och ger möjlighet att jämföra vården. Registret är uppskattat av många vårdgivare och beslutsfattare som kan använda registret i sitt förbättringsarbete.

Genom att vara registrerad i NDR kan du bidra till en bättre och säkrare vård.

Säkert att lämna uppgifter

Uppgifterna i registret är sekretesskyddade. Det är ingen mer än din vårdcentral/mottagning som kommer åt dina uppgifter via inloggning i registret. När statistik redovisas ur registret så är all personlig information borttagen och ingen information kan ledas till dig.

Uppgifter som samlas in

När hälso- och sjukvården rapporterar in till registret är det allt ifrån HbA1c värden, midjemått, blodtrycksvärden till debutålder och behandlingssätt som registreras. Om du har frågor om varför denna information samlas in, prata med din sköterska/läkare om detta vid nästa besök.

Svenska Diabetesförbundet stödjer registreringen i Nationella Diabetetsregistret.

Senast uppdaterad 7 oktober 2016