Bli medlem Ge gåva

Diabetesvården i Sverige

Att leva med en kronisk sjukdom som diabetes kräver att du tar ett stort eget ansvar. Men även vården har ett stort ansvar för din diabetes och din allmäna hälsa. För att du ska må bra och för att undvika komplikationer är det viktigt att du regelbundet genomgår vissa undersökningar.

Socialstyrelsen ger landstingen via de Nationella riktlinjerna rekommendationer på vilken vård du ska få och hur ofta dessa undersökningar ska ske.

Men det är också viktigt att utvärdera vilken effekt som din och många andras diabetesbehandling har. Därför rapporterar hälso- och sjukvården in uppgifter till det Nationella Diabetesregistret för diabetesvården ska utvärderas och bli bättre och mer jämlik.

Senast uppdaterad 6 februari 2023