Bli medlem Ge gåva

Så kan du minska risken för typ 2 diabetes

Idag är det cirka fyra procent av Sveriges befolkning har typ 2-diabetes. Sjukdomen blir allt vanligare, inte bara i Sverige utan över hela världen. Så många som 150 000 svenskar uppskattas ha sjukdomen utan att veta om det.

Arvsanlag spelar en stor roll för risken att utveckla sjukdomen. Andra faktorer som påverkar är övervikt, en inaktiv livsstil, stress och även hög ålder då risken för att utveckla typ 2-diabetes ökar ju äldre du blir.

Här är sju steg för att minska risken att få diabetes typ 2

  1. Undersök om diabetes finns i släkten. Typ 2-diabetes har en hög grad av ärftlighet. Även om du inte kan göra något åt dina ärftliga anlag så kan du minska risken genom andra åtgärder.
  2. Håll koll på midjemåttet. Minskad vikt och särskilt bukfetma är viktigt för att undvika risken för diabetes typ 2.
  3. Rör på dig. Regelbunden och måttlig motion reducerar risken för att insjukna i diabetes.
  4. Sluta röka. Forskning visar att det finns ett samband mellan nikotin och risken att utveckla typ 2-diabetes.
  5. Stressa mindre. Forskning visar att stress ökar risken att utveckla diabetes typ 2.
  6. Ät nyttigare. Ät fiberrika spannmålsprodukter och grönt varje dag. 
  7. Om du känner dig orolig, be att få testa ditt blodsocker hos en vårdcentral. Det görs genom ett blodprov.

Diabetes är en av vår tids stora hälsoutmaningar och nästan en halv miljon svenskar är drabbade. Typ 2-diabetes har ökat drastiskt sedan drygt 50 år tillbaka. Forskare målar upp ett framtidsscenario där nästan en miljon svenskar har diabetes år 2050. Diabetes ligger också till grund för många komplikationer som hjärtinfarkt, stroke, njurskada, fotamputation och blindhet. Hela 150 000 personer uppskattas ha diabetes typ 2 utan att veta om det, vilket ofta upptäcks först när de drabbas av just dessa komplikationer.

Gör ett risktest

Här kan du testa din risk att utveckla typ 2-diabetes: diabetes.se/risktest   

Symtom

Insjuknandet i typ 2-diabetes, till skillnad mot typ 1-diabetes där man insjuknar akut, kommer ofta smygande. Symptomen är desamma: ökad törst, stora urinmängder och trötthet. Många har typ 2-diabetes eller är på gränsen till att få det utan att de själva vet om det. Ofta upptäcks sjukdomen i samband med en vanlig hälsokontroll där man tar ett prov på blodsockret.

Senast uppdaterad 7 augusti 2023