Högt blodsocker, blodfetter och blodtryck samt rökning och störd njurfunktion. Lägg dessa fem faktorer på minnet. Ju fler av dem du får bukt med och ju tidigare det sker, desto mer minskar risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt.
– Jag tror att vi kan minska sjukligheten och dödligheten avsevärt om den här kunskapen ökar hos patienterna, säger Aidin Rawshani, forskare vid institutionen för medicin vid Göteborgs universitet.

FÖRUTOM ATT MEDICINERA finns mycket du kan göra själv för att få positiva effekter på dina värden. Att sluta röka är den förändring som allra mest minskar risken för att dö i förtid. Det har länge hetat att alkohol med måtta inte är skadligt, men nyare studier visar att det bästa för kroppen är att helt undvika alkoholhaltiga drycker.
– Vi vet också att ökad fysisk aktivitet och förbättrad diet är minst lika viktigt som behandling med läkemedel. Det mest optimala är en kombination av läkemedel och att motionera mycket och förbättra sin kost, säger han.
Att göra livsstilsförändringar är i de flesta fall inte gjort i en handvändning, många tycker att det är oerhört svårt. Om det känns för tufft att ta tag i både kosten och den fysiska aktiviteten på en och samma gång kan du börja med att välja det alternativ som du känner dig mest motiverad inför.
– Det är aldrig för sent att ändra sin livsstil, vi vet att även äldre som börjar motionera kan minska riskerna för hjärt-kärlsjukdom. För dem som inte kan träna regelbundet av olika anledningar är det ändå bra att på något vis undvika att sitta still. Ta en rask promenad i det tempo som passar dig bäst och promenera tills du känner dig trött. Kom ihåg att det är viktigt att fortsätta röra på dig varje dag även om du inte upplever någon tydlig förbättring. Även om du bara orkar gå 15 minuter är det fortfarande hälsosamt. Men det bästa är att försöka belasta sig till sitt yttersta, säger Aidin Rawshani.

FORSKNING VISAR OCKSÅ att insulinkänsligheten förstärks av att träna på gym eller utföra andra övningar som belastar kroppens muskler.
Om du framför allt behöver gå ner i vikt och förbättra ditt BMI är en förbättrad diet oftast det viktigaste att jobba med.
– Lågkolhydratkost kan leda till att de som har typ 2-diabetes märker att sjukdomen går tillbaka. Blodsockervärdena kan bli så bra att man inte behöver läkemedel längre eller kan minska avsevärt på doserna.
Ett sätt kan vara att ersätta kolhydraterna med fibrer, grönsaker och bra proteinkällor som fisk och vitt kött.

UTÖVER LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR ÄR intensiv behandling mot högt blodsocker, blodtryck och blodfetter väldigt positivt. Vet du inte om din nuvarande läkemedelsbehandling har fått ner dina värden så att de nu befinner sig inom de rekommenderade riktlinjerna bör du fråga din läkare. Läkaren ska alltid kunna ge dig svar och hjälpa dig till bättre behandling när det behövs.

Litet hjärt-kom ihåg

  • Det är bättre att röra på sig lite än inte alls.
  • Styrketräning är positivt för insulinkänslighet.
  • Se över dina kostvanor – minska på kolhydraterna.
  • Sluta röka.
  • Dra ner på alkoholen.
  • Kolla regelbundet upp dina värden hos läkaren.
  • Stå på dig hos doktorn – kan du göra mer för att sänka riskfaktorerna?