Bli medlem Ge gåva

Hypoglykemi - lågt blodsocker

De flesta med insulinbehandling får ibland för lågt blodsocker, hypoglykemi, som vardagligt kallas insulinkänning.

Även de som har tabletter som stimulerar den egna insulinfrisättningen kan råka ut för insulinkänning, medan de med enbart kostbehandling, metformin eller så kallad inkretinbaserad behandling mycket sällan får för lågt blodsocker. En insulinkänning får du när blodsockret sjunker lägre än 3,5-4 mmol/l.

Symtomen kan variera, de vanligaste symtomen är: svettning, darrning, hjärtklappning, hungerkänsla, ilska, aggressivitet, trötthet och koncentrationsstörningar. Om man inte åtgärdar det låga blodsockret kan insulinkänningen utvecklas till omtöckning och medvetslöshet.

Många med diabetes märker efter ett antal år att upplevelsen av insulinkänningarna förändras. De nyss nämnda varningstecknen kan bli svagare, vilket ökar risken för insulinkoma. Samma sak kan hända om du ofta har blodsockernivåer som är på gränsen till för långa - de vanliga varningssignalerna blir då uttröttade.

Det är bra att informera personer i din närmaste omgivning (anhöriga och kollegor) om tecken på hypoglykemi och vilka åtgärder de ska vidta om det inträffar.

Testa ditt blodsocker oftare om du har upprepade låga blodsocker för att kuna justera din behandling.

Hur behandlas insulinkänningar?

  • Ät eller drick med detsamma det du har tillgång till, druvsocker, socker, ett glas mjölk/saft/läsk och/eller en smörgås.
  • Ha alltid med dig druvsockertabletter eller sockerbitar. De flesta brukar behöva 2-3 bitar för att häva en känning.

Hur förebyggs insulinkänningar för dig som behandlas med insulin eller insulinfrisättande tabletter?

  • Regelbundna måltider och insulininjektioner.
  • Vid dagliga upprepade insulinkänningar kan insulindosen/tablettdosen behöva sänkas eller måltiderna ändras. Diskutera med din diabetessjuksköterska.
  • Var uppmärksam på den blodsockersänkande effekten av alkohol, på grund av att levern blir upptagen med att rensa ut alkoholen från kroppen först innan den kan skicka ut socker igen.
  • I samband med motion kan extra intag av kolhydrater och/eller sänkning av insulindosen behövas. Du kan behöva flytta eller minska din tablettdos innan motion.
  • Testa blodsockret innan du lägger dig, speciellt om du har benägenhet att få för lågt blodsocker på natten. En smörgås eller frukt kan behövas i förebyggande syfte.
Senast uppdaterad 13 oktober 2022