Att se över sin livsstil redan innan man blir gravid är smart. Inte för att det ökar chanserna att stickan ska visa på plus. Men att blodsockerkontrollen redan är god när man går in i en graviditet är det bästa för både mamman och den växande bebisen i magen. För mammans del kan synen skadas om man ligger väldigt högt när man blir gravid och först då försöker få ner sitt HbA1c. Det gäller framför allt om man har pågående aktiva förändringar i ögonbotten som inte behandlats. För barnets del minskar risken för missbildningar med ett välkontrollerat socker hos mamman och då är början av graviditeten extra viktig.
– Det är viktigt att man ligger välreglerad och att vi läkare informerar patienten om  att målet är att ligga så nära normalt som möjligt i HbA1c, helst under 52 mmol/mol, innan man blir gravid. Då är risken för missbildningar inte högre än hos resten av populationen, alltså omkring 3 procent, säger Kerstin Berntorp, adjungerad professor vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet.
Att försöka få till de perfekta blodsockernivåerna, trots att insulinbehovet skiftar kraftigt under graviditetens olika faser, innebär ganska mycket jobb, men är trots allt viktigt.
– Sockret passerar lätt moderkakan, så höga blodsockervärden kan leda till ökad insulinproduktion hos fostret. Eftersom insulinets effekt är att föra in sockret i cellerna riskerar barnet att växa onormalt mycket så att det föds för stort, säger Kerstin Berntorp.
Och det i sig ökar också risken för att både mamman och barnet skadas vid själva förlossningen, ibland med bestående men.
– Under graviditeten är tanken att man ska pressa blodsockret så pass mycket att man ligger på i princip normala värden, som hos en frisk person, vilket för en kvinna med typ 1-diabetes innebär att man är nära hypoglykeminivån hela tiden, säger hon.

IBLAND MÄRKS ETT lite ökat insulinbehov tidigt, före vecka 8. Därefter minskar det till vecka 14 för att sedan öka en aning igen fram ungefär till vecka 22. Men det är framför allt under den sista tredjedelen av graviditeten som det sker stora skiftningar. Från vecka 24 ökar insulinbehovet drastiskt på grund av hormonförändringar som motverkar insulinets effekter – och det är anledningen till att många med typ 1-diabetes behöver dubblera och ibland även tredubbla sina insulindoser under den här perioden, fram till vecka 32 eller 34.
– Eftersom hypoglykemi är vanligt är det lätt att man äter för mycket och går upp alltför mycket i vikt, vilket i sig är förknippat med högre födelsevikt hos barnet. Men riktmärket är att ligga mellan 4 och 8 i blodsocker under hela dygnet, även på natten. I Sverige erbjuds alla med typ 1-diabetes kontinuerlig blodsockermätning under graviditeten, det underunderlättar avsevärt. Så det bästa är ett system som kan varna för både låga och höga värden, säger Kerstin Berntorp.

TYP 2-DIABETES ÄR allt vanligare bland gravida och här går det bra att behålla sitt metformin, även om många kan behöva insulin också. – Men alla andra läkemedel förutom insulin och metformin ska sättas ut. Det gäller även blodfettsmedicin och vissa typer av blodtrycksmedicin, säger Kerstin Berntorp.
Vid högt blodsocker ökar risken för att mamman ska få högt blodtryck, vilket kan leda till havandeskapsförgiftning. För den som har njurproblem redan före graviditeten finns en viss risk att njurarna tar ytterligare skada. Att läkare avråder från graviditet är ändå extremt sällsynt.
Att gå över tiden är inte säkert när man har diabetes. Därför blir många kvinnor igångsatta. Upp till 50 procent föder med kejsarsnitt och det är de många igångsättningarna och orsakerna till dessa som leder till att förlossningarna ofta avslutas med akut kejsarsnitt.

ATT BARNET DRABBAS av lågt blodsocker efter födseln är vanligt och beror på att barnets insulinproduktion är anpassad till de sockernivåer som mamman har.
– Är man medveten om det och matar barnet med extra sockerlösning går det bra. 
Det tar ett par dagar innan barnets socker ställer om sig. Efter förlossningen gäller det också att hålla koll på att mammans insulinbehov sjunker – och det sjunker rejält. Och under amningen ska man tänka på att äta extra kolhydrater.
– Det är en pärs att gå igenom en graviditet med typ 1-diabetes. Det är mycket som ska fungera, och det är viktigt att få tala med en dietist innan så att man lär sig det här med kolhydraträkning, säger Kerstin Berntorp.

Liten risk att diabetes går i arv

Risken för att barnet ska ärva typ 1-diabetes är inte stor alls:

  • Om mamman har typ 1-diabetes är risken att barnet ska ärva den 1,5 procent.
  • Risken att ärva den från pappan är lite högre och ligger på 6 procent.
  • Om mamman eller pappan har typ 2-diabetes är risken att barnet får sjukdomen cirka 10 procent.

Källa: Diabeteshandboken.se